Benediktinski samostan Einsiedeln Benediktinski samostan Einsiedeln 

Kardinal Parolin u Švicarskoj, u znaku Majke Božje

Danas završava dvodnevni posjet Papina državnog tajnika kardinala Pietra Parolina Švicarskoj povodom 100. obljetnice uspostavljanja diplomatskih odnosa između Svete Stolice i Švicarske konfederacije. Naime, prije stotinu je godina u Bernu otvorena nuncijatura. Tim je povodom kardinal Parolin prihvatio poziv federalnoga savjetnika Ignazia Cassisa – koji je također dopredsjednik Švicarse i ministar vanjskih poslova – za sudjelovanje na proslavi te obljetnice

Državnoga je tajnika kardinala Parolina, na početku njegova posjeta Švicarskoj, u benediktinskom samostanu u Einsiedelnu dočekao opat Urban Federer, koji je istaknuo kako Einsiedeln govori o brojnim generacijama monaha i vjernica koji su utočište i novu snagu pronašli u Isusovoj majci. Samostan se nalazi u srcu zemlje, a poznat je po njegovoj „Crnoj Gospi“. Ivan Pavao II. ga je posjetio 1984. godine.

Slabo je poznata stranica švicarske povijesti o prekidu diplomatskih odnosa između Švicarske i Vatikana, u XIX. stoljeću, zbog Kulturkampfa, odnosno zbog mjerā protiv Katoličke Crkve. Zaslužuje pozornost i ponovno uspostavljanje tih odnosa, 1920. godine, odlukom Saveznoga vijeća i intervencijom nekih kardinala. Zahvaljujući, među ostalim, Sveučilištu u Fribourgu, i ponajviše zbog humanitarne suradnje tijekom Prvoga svjetskog rata, Sveta je Stolica sa svoje strane ponovno uspostavila kontakt sa Švicarskom. Namjera je bila smjestiti u toj zemlji ranjene i bolesne.

Na kraju, zahvaljujući federalnom savjetniku Giuseppeu Motti – tada predsjedniku konfederacije – u Bernu je otvorena nova nuncijatura. Sa švicarske se strane pak trebalo čekati do 1991. godine, da Savezno vijeće odluči prekinuti jednostranost u diplomatskim odnosima, te da imenuje veleposlanika u posebnoj misiji pri Svetoj Stolici. Do tada su jedini švicarski predstavnici bili članovi Švicarske garde.

(Vatican News - aa)

 

08 studenoga 2021, 16:25