Svećenici u svijetu Svećenici u svijetu 

U pet godina povećao se broj svećenika u Africi i Aziji

Središnji statistički ured Crkve analizirao je razlike o broju svećenika u svijetu za razdoblje od 2013. do 2018. godine i dao svoj izvještaj. Broj se svećenika u svijetu od početka tog razdoblja s 415.348, smanjio na 414.065 na kraju tog razdoblja, sa smanjenjem od 0,3% koje se dogodilo u posljednjem dijelu ispitanog uzorka toga razdoblja.

Ivica Hadaš - Vatikan

Središnji statistički ured Crkve analizirao je razlike o broju svećenika u svijetu za razdoblje od 2013. do 2018. godine i dao svoj izvještaj. Broj se svećenika u svijetu od početka tog razdoblja s 415.348, smanjio na 414.065 na kraju tog razdoblja, sa smanjenjem od 0,3% koje se dogodilo u posljednjem dijelu ispitanog uzorka toga razdoblja. Za razliku od svjetskog prosjeka, razvoj svećeničkih zvanja u Africi i Aziji daje dosta veliku utjehu. Porast je broja svećenika u Africi očit i to samo u 2018. godini za 14,3%, a u Aziji za 11%, to jest za više od 2.200 pojedinaca, dok se Amerika drži u gotovo nepromijenjenoj situaciji na oko 122.000 svećenika.

Na kraju, Europa i Oceanija odgovorne su za smanjenje na globalnoj razini, te u 2018. godini pokazuju smanjenje; prva za više od 7%, a druga za 1,1%. Razdvajanjem globalnih podataka o svećeničkim zvanjima na biskupijska i redovnička, primjećuju se vrlo različita stremljenja. Dok broj biskupijskih svećenika u svijetu tijekom cijelog razdoblja promatranja pokazuje slabo rastući trend s ukupnim porastom od 0,5%, što znači za više od 1300 pojedinaca, broj se svećenika redovnika, tijekom tog razdoblja, smanjio za 2%, odnosno za više od 2600 pojedinaca.

Prelazeći na analizu po kontinentima, primjećuje se da se broj svećenika redovnika u Europi smanjio za 8,3%, u Americi za 6,7% i Oceaniji za 3,1%, dok je porastao u Aziji za 12,8% i u Africi za 9,7%. S druge strane, neznatno poboljšanje cjelokupnog broja biskupijskih svećenika pripisuje se brzom širenju prisutnosti biskupijskih svećenika u Africi, gdje se njihov broj od 2013. do 2018. godine povećao za 16,4%, u Aziji za 10,8% i u zemljama Latinske Amerike za 2,2%. Nasuprot tome, Europa pokazuje jasno smanjenje za 6,7%.

Pastoralna raspodjela svećenika po kontinentima očituje značajne promjene u tih 5 godina promatranja. Iako Europa ima vrlo velik broj svećenika, s vremenom se znatno smanjio. U 2013. godini više od 184.000 svećenika u Europi predstavljalo je 44,3% ukupnog broja u Crkvi, dok je 5 godina kasnije njihov broj pao na 41,3%. To se dogodilo osobito zbog velikog pada broja svećenika redovnika koji se relativno više smanjio od broja biskupijskih svećenika. Nasuprot tome, Afrika i Azija stekle su 25,7% ukupnog svjetskog broja, dok su 2013. godine imale 22,9%, zahvaljujući osobito rastu broja biskupijskih svećenika na oba kontinenta. U međuvremenu, Amerika je imala 30%, dok je Oceanija i dalje imala relativno stabilan broj, nešto više od 1,1% ukupnog broja svećenika u svijetu.

Valja uzeti u obzir procjene broja svećenika u cjelini s početka razmatranog razdoblja, odnosno 2013. godine i s kraja, odnosno 2018. godine. Sve veće promjene dijele se na ređenja i ponovne ulaske, a sve manje na biskupska ređenja, smrtne slučajeve i napuštanje svećeničke službe. Osim toga, za svaki kontinent naznačen je ukupan broj neto migracije čiji je ukupni svjetski udio po definiciji nula.

U razdoblju od 2013. do 2018. godine bilo je više od 43.000 svećeničkih ređenja; od toga u Americi 28%, u Africi 25,5%, u Aziji 25,2%, u Europi 20,3% i Oceaniji 0,7%. Što se tiče ponovnih ulazaka, oni i dalje čine neznatan doprinos povećanju ukupnog broja svećenika. Naime, u razdoblju od 2014. do 2018. godine, njihov je ukupan broj bio 1130, od kojih 90% u Europi i u Aziji. Još manje utječe pojava ponovnog ulaska na drugim kontinentima čiji je ukupan broj 129.

Među čimbenicima smanjenja broja svećenika, primjećuje se da je između 2013. i 2018. godine, broj preminulih svećenika bio oko 4000, to jest manji od onih koji su zaređeni, a čiji broj je veći od 39.000. U Europi koju karakterizira znatno starije svećeničko tijelo, broj je preminulih svećenika za gotovo 15.000 nadmašio broj ređenika te ih je bilo 23.365. Međutim, pozitivna ravnoteža zabilježena je u Aziji i osobito u Africi, gdje je srednja dob svećenika mlađa. Napokon, demografska je ravnoteža u Americi gotovo u savršenom paritetu.

Također, može se primijetiti da se s vremenom smrtnost svećenika u svijetu povećala. Ta je sklonost povećanju smrtnosti svećenika zajednička svećenicima svakog zemljopisnog područja kojem pripadaju. Unatoč tome, razina smrtnosti znatno se razlikuje u različitim zemljopisnim područjima, a u razdoblju promatranja možemo vidjeti kako neka područja (Afrika, Srednja kontinentalna Amerika, Jugoistočna Azija) imaju niže stope smrtnosti za sva područja koja su tu promatrana.

Pojava svećenika koji su svoju službu napustili u razdoblju od 2014. do 2018. godine obuhvaća gotovo 6000 svećenika u svijetu. Što se tiče teritorijalne raspodjele podataka, više od 81% slučajeva dogodio se u Americi i Europi, dok su ostala područja imala daleko manje gubitke. 

25 studenoga 2020, 12:26