Vatican News
U Jemenu zbog pothranjenosti godišnje umre oko 30.000 djece mlađe od 5 godina U Jemenu zbog pothranjenosti godišnje umre oko 30.000 djece mlađe od 5 godina  (AFP or licensors)

Mnoge zemlje još uvijek nisu po mjeri djeteta

U utorak, 20. studenoga, obilježen je Međunarodni dan dječjih prava. Na taj je dan 1989. godine Opća skupština Ujedinjenih naroda usvojila Konvenciju o pravima djece i adolescenata

Amedeo Lomonaco; Mate Žaja – Vatikan

         Društvo bez djece tužno je i sivo – rekao je papa Franjo na općoj audijenciji 18. ožujka 2015. godine. Te Papine riječi ne odražavaju samo veliku zabrinutost, nego i suvremenu stvarnost. U razvijenom svijetu sve je manji broj djece, dok su djeci koja žive u zemljama u razvoju uskraćena temeljna prava. Dostupnost hrane, na primjer, predstavlja veliku ranu suvremenoga društva, a njenu nam sliku brojevi i podaci raznih humanitarnih organizacija mogu predstaviti samo djelomično.

Smrtnost novorođenčadi

U svijetu svakih 5 sekundi jedno dijete mlađe od 15 godina umre zbog uzroka koje je često moguće spriječiti. Od 6,3 milijuna djece mlađe od 15 godina koja su umrla u 2017. godini, oko 5,4 milijuna nije navršilo 5 godina života, a među njima je barem polovica novorođenčadi. Broj umrle djece mlađe od 5 godina naglo se smanjio od 1990. godine, kada ih je bilo više od 12,6 milijuna.

Pothranjenost i dostupnost vode

Svake godine oko 3 milijuna djece mlađe od 5 godina umre zbog pothranjenosti. Na svijetu danas ima više od 200 milijuna pothranjene djece. Stanje je osobito kritično u Jemenu, gdje godišnje umire oko 30.000 djece mlađe od 5 godina. U svijetu oko 900 milijuna djece ima ograničen ili nikakav pristup higijensko – sanitarnim čvorovima. Samo 66% škola ima osnovne higijensko – sanitarne uvjete.

U svijetu svako 4. dijete živi u zemlji koja je pogođena sukobom ili prirodnim katastrofama. Najmanje 117 milijuna osoba živi u takvom okruženju, bez pristupa čistoj vodi.

Siromaštvo

U svijetu više od milijardu maloljetnika živi u stanju siromaštva. Maloljetničko siromaštvo je fenomen koji nije ograničen samo na zemlje s niskim prihodima. U zemljama članicama Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) oko 30 milijuna maloljetnika živi u relativnom siromaštvu. U Europskoj uniji je, pak riziku od siromaštva i društvene isključenosti izloženo oko 27% djece.

Dječji rad

U slabije razvijenim zemljama otprilike svako 4. dijete u dobi između 5 i 17 godina radi poslove koji se smatraju opasnima za njihovo zdravlje i razvoj. Najveći je udio djece radnika u subsaharskoj Africi (oko 29% od sve djece u dobi između 5 i 17 godina).

Nasilje

Na svjetskoj je razini svaki treći učenik između 13 i 15 godina žrtva zlostavljanja. Oko 720 milijuna djece školske dobi živi u zemljama u kojima tjelesno kažnjavanje u školi nije u potpunosti zabranjeno.

Obrazovanje

Oko 303 milijuna djece i mladih između 5 i 17 godina ne ide u školu. Svaki 5. adolescent u dobi između 15 i 17 godina, koji živi u nekoj od zemalja pogođenih sukobom ili prirodnom katastrofom, nije nikada išao u školu.

Migranti

Oko 30 milijuna djece raseljeno je zbog sukoba. To je najveći broj od Drugog svjetskog rata. Više od 300.000 maloljetnih izbjeglica je bez pratnje. Oko 28% žrtava trgovine ljudima jesu djeca.

Hiv/Aids

Prošle je godine oko 130.000 djece i adolescenata mlađih od 19 godina umrlo od AIDS-a, a najmanje 430.000 ih je zaraženo virusom HIV-a.

Dječji brakovi

Oko 650 milijuna žena u svijetu stupile su u brak kao djevojčice. U posljednjem je desetljeću njihov broj smanjen za 15%.

27 studenoga 2018, 17:46