Susret dječaka i pape Franje Susret dječaka i pape Franje 

Svjedočanstvo iz srca dječaka koji je prišao Papi

Na općoj je audijenciji 20. listopada došlo do simpatičnoga nepredviđenog susreta. Naime, dok je spiker na njemačkom jeziku čitao odlomak iz Poslanice Galaćanima, o kojoj je papa Franjo poslije govorio u katehezi, do Svetoga se Oca polako penjao jedan desetogodišnji dječak s kognitivnim teškoćama, iz talijanskoga mjesta San Ferdinando di Puglia.

Čim je dječak došao do njega, Papa je razmijenio s njim nekoliko riječi i upitavši ga želi li sjesti kraj njega, posjeo ga na mjesto monsinjora Leonarda Sapienze, dužnosnika Prefekture papinskoga doma, od kojega je dječak poslije tražio Papinu kapicu. Nakon zagrljaja s Papom i nakon što je dobio kapicu koju je odmah stavio na glavu, dječaka su odveli na mjesto do njegove mame.

Papa Franjo se pak, na početku kateheze, osvrnuo na taj događaj. Ovih dana govorimo o slobodi vjere, slušajući Poslanicu Galaćanima – rekao je Papa. Ali, palo mi je na pamet ono što je Isus govorio o spontanosti i slobodi djece, kada je ovaj dječak bio slobodan približiti se i kretati kao da je u svojem domu… – dodao je te podsjetio – Isus nam kaže: 'I vi, ako ne postanete kao djeca nećete ući u kraljevstvo nebesko'. Hrabrost za približiti se Gospodinu, biti otvoreni prema Gospodinu, ne bojati se Gospodina; zahvaljujem tom djetetu na lekciji koju je dao svima nama. I neka mu Gospodin pomogne u njegovu ograničenju, u njegovu rastu, jer je dao to svjedočanstvo koje mu je došlo iz srca – istaknuo je papa Franjo. 

(Vatican news - aa) 

20 listopada 2021, 16:50