forest-of-fog-3389504_1920 ok.jpg

Sveti Otac o ekološkoj krizi: Ne smijemo više čekati, moramo djelovati

Sveti Otac je u poruci upućenoj sudionicima panela na visokoj razini Parlamentarne skupštine Vijeća Europe 29. rujna istaknuo kako se briga o okolišu ne može odvojiti od poštivanja ljudskih prava.

Sveta Stolice uvjerena je kako inicijative Vijeća Europe mogu doprijeti do cijeloga svijeta. Stoga, sa zanimanjem prati odluku Vijeća Europe o stvaranju novoga pravnoga sredstvo koji će povezati brigu o okolišu i poštivanje temeljnih ljudskih prava, navodi papa Franjo u poruci upućenoj sudionicima panela visokoj razini Parlamentarne skupštine Vijeća Europe u Strasbourgu, pod nazivom „Okoliš i ljudska prava: pravo na siguran, zdrav i održiv razvoj“.

Papa se nadalje u poruci osvrnuo na svoj posjet Europskom parlamentu i Vijeću Europe u studenom 2014., podsjetivši na važnost brige za zajednički dom koji je u središtu enciklike Laudato si'. Nema više vremena za čekanje, moramo djelovati, upozorio je, dodajući kako svako sredstvo koje poštuje ljudska prava, načela demokracije i vladavine prava, temeljne vrijednosti Vijeća Europe, može biti korisno u rješavanju ovog globalnog izazova. Nitko ne može osporiti temeljno pravo svakoga čovjeka na dostojanstven život i cjeloviti razvoj, naglasio je Sveti Otac. S druge strane, upozorio je, kada ljusko biće sebe smatra gospodarom svemira, a ne odgovornim upraviteljem, više ne prepoznaje svoj pravi položaj u odnosu na svijet, opravdava svako odbacivanje – okoliša i čovjeka, a druge ljude i prirodu smatra objektima.

Čovjek mora konzumirati da bi živio, a ne živio da bi konzumirao, dodao je Papa. Iznad svega, ne smije se događati divlji konzumerizam kao što se danas događa. Svi se moraju služiti zemljom koja im je potrebna za život. Sve je povezano – kao jedna obitelj nacija, istaknuo je Sveti Otac. Moramo imati zajedničku brigu: osigurati čišći i očuvan okoliš. Čuvajte prirodu, tako da i ona brine o nama. Prema Papinim riječima, potrebna je „promjena smjera“, tj. nova svijest o odnosu ljudskoga bića prema samom sebi, drugome, društvu, stvorenom i prema Bogu.

Na kraju poruke, Papa napominje kako nas ova ekološka kriza poziva na interdisciplinaran i operativni dijalog na svim razinama, od lokalne do međunarodne. Poziva i na osobnu, ali i kolektivnu odgovornost. Stoga bismo također trebali razgovarati i o zadaćama svakog čovjeka kako bi živio u zdravom i održivom okolišu. Ako govorimo samo o pravima, mislimo isključivo na ono što nam pripada. Moramo razmisliti i o odgovornosti koju imamo prema budućim generacijama, zaključio je Papa.

(Vatican news - ps) 

30 rujna 2021, 14:14