Molitvena nakana pape Franje za lipanj: Za sve koji su u teškoćama zbog pandemije

Molitvena nakana pape Franje za mjesec lipanj 2020. godine obilježena je samilošću i nježnošću. U njoj Papa poziva na molitvu za sve koji žive u teškoćama, da u Isusovu Srcu pronađu putove života

Amedeo Lomonaco; Ariana Anić - Vatikan

U ovo vrijeme obilježeno pandemijom koja i dalje muči brojne dijelove svijeta, papa Franjo u nakani za mjesec lipanj poziva na molitvu kako bi oni koji trpe pronašli putove života, dopuštajući da ih dodirne Srce Isusovo. Gdje su žalost, trpljenje, teškoće, uvijek je prije Srce Isusovo. Nitko nije sam – istaknuo je Papa. Mnogo ljudi trpi zbog velikih teškoća koje podnose. Možemo im pomoći prateći ih na putu punom samilosti, koji preobražava život ljudi i približava ih Srcu Krista koji sve nas prima u revoluciju nježnosti. Molimo da oni koji trpe pronađu putove života dopuštajući da ih dotakne Srce Isusovo – rekao je papa Franjo.

Štovanje Srca Isusova rađa se u srednjem vijeku. U XVII. stoljeću započinje se s pobožnošću Presvetom Srcu Isusovu, nakon ukazanjā Mariji Margareti Alacoque, koju je papa Benedikt XV., 13. svibnja 1920. godine, proglasio svetom. U XX. stoljeću pobožnost je Srcu Isusovu oživljena porukom svete Faustine Kowalske o Božanskom milosrđu. Kristovo je srce toliko veliko da želi sve nas primiti u revoluciju nježnosti – rekao je papa Franjo 28. lipnja 2019. godine, susrevši se s izaslanstvima Svjetske molitvene mreže. Pritom je dodao da blizina s Gospodinovim Srcem potiče naše srce da se s ljubavlju približimo bratu, i pomaže nam ući u tu samilost prema svijetu.

Papin je video opće važna inicijativa kako bi se širile mjesečne molitvene nakane Svetoga Oca. Razvila ju je Papina svjetska molitvena mreža, poznata i kao Apostolat molitve. Riječ je o papinskom djelu čije je poslanje pokrenuti katolike kroz molitvu i djelovanje, pred izazovima s kojima se suočava čovječanstvo i u odnosu na poslanje Crkve. Ti su izazovi prikazani u obliku molitvenih nakana koje Papa povjerava cijeloj Crkvi. Njezino je poslanje, naime, obuhvaćeno dinamikom Srca Isusova, poslanje je to samilosti prema svijetu. Utemeljena 1844. godine kao Apostolat molitve, Papina svjetska molitvena mreža prisutna je u 98 zemalja, a čini ju više od 35 milijuna katolika.

04 lipnja 2020, 18:31