Vatican News
Apostolski nuncij nadbiskup Petar Rajič Apostolski nuncij nadbiskup Petar Rajič 

Papa Franjo imenovao mons. Petra Rajiča nuncijem u Estoniji i Latviji

Sveti Otac je imenovao msgr. Petra Rajiča, naslovnoga nadbiskupa Sarsenteruma, apostolskoga nuncija u Litvi, apostolskim nuncijem u Estoniji i Latviji

Nadbiskup Petar Rajič, rođen u Torontu 1959. godine, hrvatskoga je podrijetla. Za svećenika je zaređen 1987. godine te inkardiniran u Trebinjsko-mrkansku biskupiju. Završio je studij kanonskoga prava. U diplomatsku službu Svete Stolice stupio je 1993. godine te radio u papinskim predstavništvima u Iranu i Litvi, i u Odjelu za opće poslove Državnoga tajništva.

Papa emeritus Benedikt XVI. imenovao ga je, 2009. godine, naslovnim nadbiskupom Sarsenteruma i apostolskim nuncijem u Kuvajtu, Bahreinu i Kataru, te istodobno papinskim predstavnikom na Arapskom poluotoku. Papa Franjo ga je u ožujku 2015. godine imenovao apostolskim nuncijem u Jemenu i u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, a u lipnju iste godine i apostolskim nuncijem u Angoli, Svetom Tomi i Principu. Ove godine, 15. lipnja, imenovao ga je apostolskim nuncijem u Litvi.

06 kolovoza 2019, 19:04