Vatican News
Biblioteca Papinskog teološkog fakulteta Posillipo u Napulju Biblioteca Papinskog teološkog fakulteta Posillipo u Napulju 

Papa na konferenciji na Papinskom teološkom fakultetu Posillipo u Napulju

Veliki je prijedlog pape Franje je da razmišljamo unutar tradicije i unutar života Crkve, no dopuštajući da nas izazovu pitanja koja stvarnost stavlja pred nas.

Gabriella Ceraso, Ivica Hadaš - Vatikan

Teologija koja se, polazeći od dubine kršćanske vjere, projicira i usredotočuje na stvarnost koja nas okružuje, cilj je koji nas Papa potiče njegovati i koji predstavlja pravi preokret na teološkom području i općenito u životu Crkve – rekao je Fabrizio Mandreoli, profesor fundamentalne teologije i povijesti teološke misli na Papinskom teološkom fakultetu Posillipo u Napulju, sažimajući tako ono što on naziva „teološkim prijedlogom pape Franje“.

Obnova teoloških studija u tom smislu sigurno je poruka koja je sadržana u apostolskoj konstituciji 'Veritatis gaudium' koja govori o „teologiji određenog konteksta“, to jest o razlučivanju znakova vremena kako bi se shvatila stvarnost Božje riječi u kontekstu u kojem živimo. Odatle će krenuti napuljska konferencija pod naslovom „Teologija nakon 'Veritatis gaudium' u kontekstu Mediterana“, na kojoj će sudjelovati Papa i na kraju konferencije, 21. lipnja, održati predavanje na tom Papinskom teološkom fakultetu južne Italije.

Konferencija, koja će početi 20. lipnja, najprije će opisati izazove koji karakteriziraju novu granicu za Mare nostrum: migracije, interkulturalnost i dijalog; kako bi potom predložila moguća rješenja na području umjetnosti kao mjestu susreta, međureligijskog dijaloga i razlučivanja kao metode za rješenje napetosti. U svezi s tim je za našu radijsku postaju profesor Fabrizio Mandreoli rekao kako vjeruje da je veliki prijedlog pape Franje upravo taj da razmišljamo unutar tradicije i unutar života Crkve, no dopuštajući da nas izazovu pitanja koja stvarnost stavlja pred nas.  

Teologija za svoju obnovu treba slušanje i pažljivo promatranje svih iskustava kojima narod Božji već prolazi i u kojima se odvija sinteza među kulturama ljudi, njihovih raznolikih biografija i navještaja evanđelja – rekao je Mandreoli i istaknuo – Upravo slušanjem tih iskustava u kojima evanđelje zaista dotiče ljudski život, naći ćemo kriterije, mogućnosti i poticaje koji će nam pomoći obnoviti teologiju. Papa kaže da stvarnost dolazi prije ideje, međutim često imamo dojam da ideja potiče sve stvarnosti.

Svidjelo mi se kada je Papa članovima rimske biskupije rekao da je za nas važno imati duhovnost, crkveni život, te teologiju koja na neustrašiv način može podržati i održati čovjeka u neredu njegovog života – rekao je profesor Mandreoli i napomenuo – Čovjek treba imati hrabrosti suočiti se s neredom, jer evanđelje služi upravo tome da uđe u njega. Glavni je izazov ponovo zagospodariti bogatstvima teologije koja je uvijek bila jedinstvena u vjeri, no pluralna u prilikama i osjetljivim pitanjima.

Našim ustanovama trebaju teolozi studenti, profesori i znanstvenici koji će se baviti tim kontekstom. U kontekstu današnjeg Mediterana, unutar te velike pluralnosti potrebna je pluralizacija subjekata koji čine teologiju, odnosno deklerikalizacija teologije. Potreban nam je pristup koji će omogućiti ono što Papa zove dijalogom na svim područjima. Pažnja prema posljednjima, slušanje onoga što govore, vrlo je važna stvar; i kada je primijenimo na teološki fakultet, to znači: umrežiti se, otvoriti se, potrebna je interdisciplinarnost, transdisciplinarnost, dijalog na svim područjima i osobito valja izići iz samodostatnosti – rekao je na kraju profesor Fabrizio Mandreoli.  

18 lipnja 2019, 16:36