Vatican News
Papa Franjo primio je u audijenciju zaposlenike Vatikanske poštanske i telefonske službe; Vatikan, 6. lipnja 2019. Papa Franjo primio je u audijenciju zaposlenike Vatikanske poštanske i telefonske službe; Vatikan, 6. lipnja 2019.  (ANSA)

Papa djelatnicima vatikanske poštanske i telefonske službe: Uključeni ste u širenje evanđelja

Papa Franjo primio je danas vodstvo i zaposlenike Vatikanske poštanske i telefonske službe Uprave za telekomunikacije, zajedno s njihovim obiteljima, te ih potaknuo da u svojem radu dadu kršćansko svjedočanstvo. Osim toga, istaknuo je da njhova služba uspostavlja mostove među različitim kulturama i religijama

Debora Donnini; Ariana Anić - Vatikan

Svakodnevni rad, iako naizgled ponizan, vrlo je potreban za dobro funkcioniranje Države Grada Vatikana, jer jamči slobodu komunikacije i izražavanja, i u službi je Petrova nasljednika – rekao je papa Franjo zaposlenicima vatikanske pošte, u govoru u kojemu im je od samoga početka izrazio zahvalnost za njihov dragocjeni rad putem kojega – kako je rekao – svakoga dana brojne osobe 'dolaze' do Pape, a i on preko svojih suradnika 'dolazi' do mnogo ljudi.

Vatikanske poštanske i telefonske službe uspostavljaju mostove među različitim kulturama, religijama i društvima, pridonose promicanju uzajamnoga sudjelovanja i suradnje među državama, olakšavajući razmjenu duhovnih i kulturalnih vrijednosti – rekao je Papa posebno ističući specifičnost njihova poslanja.

U tom smislu poštanske i telefonske službe jedne od najmanjih država u svijetu podupiru širenje kršćanske poruke. Riječ je o aktivnosti u koju ste uključeni svi i u kojoj ste svi važni, jer dobro funkcioniranje pošte i telefona – istaknuo je Papa – ovisi o prinosu svakog pojedinca. Zbog toga je vrlo važan život vjere. Činjenica da radite u Vatikanu još je jedna obveza više u njegovanju vlastite vjere – primijetio je Sveti Otac te potaknuo nazočne da čine sve kako bi svaka njihova obitelj bila „mala Crkva“ u kojoj se vjera i život isprepliću u svakodnevnim radosnim i žalosnim zbivanjima.

Papa Franjo je podsjetio također da su pape oduvijek davali veliku važnost komunikaciji, koristeći se sredstvima koje im je pružala tehnika. Komunikacijska razmjena, naime, odgovara urođenoj potrebi za stvaranjem ljudskih kontakata, i ulazi u svaki dom, služeći bogatima i siromašnima – rekao je Papa te citirao jedan stari latinski natpis urezan na jednom poštanskom sandučiću u Vatikanu, koji kaže: 'Trebam ići bogatom i siromašnom, posvuda“.

06 lipnja 2019, 18:49