Papa Franjo tijekom nedavnog posjeta zavodu Campo Santo Teutonico Papa Franjo tijekom nedavnog posjeta zavodu Campo Santo Teutonico 

Branko Jurić novi vicerektor Papinskoga zavoda Campo Santo Teutonico u Vatikanu

Predsjednik Njemačke biskupske konferencije Georg Bätzing imenovao je 20. svibnja teologa Branka Jurića vicerektorom Papinskoga zavoda Campo Santo Teutonico u Vatikanu

Sarajevski svećenik na službi vicerektora nasljeđuje dr. Konrada Ackermanna koji se vratio u Njemačku. Kako izvještava internetska stranica te ustanove, rektor prelat dr. Hans-Peter Fischer objavio je vijest o imenovanju nakon mise na svetkovinu Pedesetnice kada je novom vicerektoru uručio dekret Njemačke biskupske konferencije. Dr. Branko Jurić je moralni teolog te već nekoliko godina živi i radi u tom zavodu u Vatikanu.

Campo Santo Teutonico, smješten unutar granica Vatikana, uz povijesno groblje njemačkih hodočasnika u Rimu, ustanova je koja u različitim oblicima datira od doba Karla Velikoga. Danas je čine tri sastavnice: L’Arciconfraternita di Santa Maria della Pietà nel Campo Santo dei Teutonici e Fiamminghi osnovana 1450., Njemački svećenički zavod od 1876. te Römisches Institut der Görres-Gesellschaft od 1888. godine.

28 svibnja 2021, 16:25