Trazitelji azila i hrvatski Lijecnici svijeta Belgije Trazitelji azila i hrvatski Lijecnici svijeta Belgije 

Tražitelji azila imaju pravo na zdravstvenu zaštitu - hrvatski tim Liječnika svijeta Belgije

Hrvatski tim organizacije “Liječnici svijeta Belgija” “Médecins du Monde-Belgique” koji djeluje u Prihvatilištu za tražitelje međunarodne zaštite, predstavio je ovih dana publikaciju “Svi imaju pravo na zdravstvenu zaštitu – model pružanja i olakšavanja pristupa zdravstvenoj zaštiti tražiteljima međunarodne zaštite u Hrvatskoj – osnove, izazovi i preporuke”, izrađenu uz podršku Fonda Europske Unije za azil, migraciju i integraciju i Vlade Republike Hrvatske kao dio projekta “4P - Prevencija bolesti, Psihološka podrška, Pristup i Pomoć u zdravstvenoj skrbi za tražitelje međunarodne zaštite”.

Martina Prokl Predragović (JRS) - Zagreb

Hrvatski tim organizacije “Liječnici svijeta Belgija” “Médecins du Monde-Belgique” koji djeluje u Prihvatilištu za tražitelje međunarodne zaštite, predstavio je ovih dana publikaciju “Svi imaju pravo na zdravstvenu zaštitu – model pružanja i olakšavanja pristupa zdravstvenoj zaštiti tražiteljima međunarodne zaštite u Hrvatskoj – osnove, izazovi i preporuke”, izrađenu uz podršku Fonda Europske Unije za azil, migraciju i integraciju i Vlade Republike Hrvatske kao dio projekta “4P - Prevencija bolesti, Psihološka podrška, Pristup i Pomoć u zdravstvenoj skrbi za tražitelje međunarodne zaštite”.

Osiguravanje pristupa zdravstvenoj zaštiti najranjivijim populacijama nikad nije bilo važnije nego sada, tijekom izazovnog perioda globalne pandemije CoVid-19, poručuju Liječnici svijeta, koji su u Hrvatskoj  u periodu između 1. studenog 2018. i 30. lipnja 2020. proveli više od 1860 inicijalnih zdravstvenih pregleda novopridošlih tražitelja međunarodne zaštite, gotovo 5 i pol tisuća medicinskih konzultacija te više od 1700 psihosocijalnih konzultacija.

Nakon gotovo četiri godine primjene modela predstavljenog u novom priručniku, Liječnici svijeta zaključuju kako ga se može smatrati relativno uspješnim u smislu omogućavanja i olakšavanja pristupa zdravstvenoj zaštiti tražiteljima međunarodne zaštite. Ipak, model je pri implemetaciji nailazio na kontinuirane izazove, napominju – najviše zbog stalnih promjena potreba korisnika, konteksta i migracijskih trendova. Zbog toga je kroz njegovu primjenu potrebna fleksibilnost, kontinuirano promišljanje i prilagodba kako bi se osigurao najadekvatniji odgovor na promjenjive potrebe korisnika i zajednica. Ova publikacija opisuje različite komponente modela pružanja zdravstvene skrbi, kao i rezultate olakšavanja pristupa zdravstvenoj zaštiti tražiteljima međunarodne zaštite u Republici Hrvatskoj. Predstavlja i različite izazove na koje je model naišao kroz svoju implementaciju kao i preporuke za daljnje poboljšanje modela (osobito na nivou zakona i regulativa, insititucija i organizacija). Publikacija stoga može biti korisna za eventualnu replikaciju modela na drugim lokacijama, ali također i za definiranje i reviziju drugih projekata, intervencija i politika na europskom, nacionalnom i lokalnom nivou, naglasili su djelatnici hrvatskog ogranka organizacije Liječnici svijeta Belgija.

Predstavljeni model primarno se temelji na uvjerenju da svako ljudsko biće ima pravo na pravovremenu i adekvatnu zdravstvenu zaštitu, kao što stoji u članku 25. Deklaracije o ljudskim pravima koji glasi: “Svatko ima pravo na standard života kojim može ostvariti zdravlje i dobrobit sebe i svoje obitelji, uključujući hranu, odjeću, stanovanje, medicinsku skrb i potrebne socijalne usluge.” Uz ovo uvjerenje kao temeljnu vrijednost, vizija međunarodne humanitarne organizacije Liječnici svijeta Belgija je svijet u kojem su prepreke ostvarivanju zdravstvene skrbi premoštene i gdje je pravo svakog čovjeka na zdravlje zaista ostvareno putem stvarne univerzalne pokrivenosti zdravstvenom zaštitom. Sukladno ključnim humanitarnim principima, zaposlenici ove organizacije odnose se prema tražiteljima međunarodne zaštite prateći principe ljudskosti, neutralnosti, nepristranosti i neovisnosti.

Različite usluge ovog modela pružaju se uglavnom na licu mjesta, unutar samog Prihvatilišta za tražitelje međunarodne zaštite, što je moguće bliže pacijentima. Moglo bi se smatrati da prisutnost kompletnog medicinskog tima za relativno malen broj korisnika predstavlja nadstandard. Međutim, iskustvo Liječnika svijeta u posljednje četiri godine pokazalo je da pristup osnovnoj primarnoj skrbi kao i mentalnom zdravlju i psihosocijalnoj podršci te rano liječenje na licu mjesta predstavlja osnovno ljudsko pravo, koje nije korisno samo za populaciju migranata, već je i isplativo (kratkoročno i dugoročno) jer smanjuje potražnju za hitnom skrbi pružanjem jeftinijih i učinkovitijih primarnih usluga i preventivnih mjera. Broj poziva upućenih hitnim službama od strane Prihvatilišta za tražitelje međunarodne zaštite drastično se smanjio od kada je medicinski tim Liječnika svijeta započeo s radom svakim radnim danom, kroz minimum 6 sati direktnog rada s pacijentima.

„Važnost našeg rada, osim ranog liječenja na licu mjesta, nije samo korisna za tražitelje međunarodne zaštite, već je i isplativa, jer smanjuje potražnju za hitnom skrbi. U objektu smo se susreli sa situacijama opasnim po život gdje je svaka sekunda bila dar, a imali smo i upite za stuacije poput tinejdžerskih akni. Svi su naši odgovori podjednako važni i putem njih pacijentima šaljemo poruku pouzdanosti “, govori jedan liječnik opće prakse, koji je radio kao član hrvatskog tima Liječnika svijeta Belgije.

Publikacija je zaključena preporukama, koje naglašavaju potrebu za evaluacijom migracijske politike Europske unije, povećanjem broja zakonskih rješenja te harmoniziranjem politike dobivanja međunarodne zaštite. Osim toga, važno je da broj specijalističkih konzultacija za trudne žene i djecu tražitelje međunarodne zaštite ne smije biti ograničen, poručuju Liječnici svijeta Belgije. 

Ovdje poslušajte prilog: Tražitelji azila imaju pravo na zdravstvenu zaštitu - hrvatski tim Liječnika svijeta Belgije
26 kolovoza 2020, 13:06