Vatican News
Jeruzalem Jeruzalem 

Katolički biskupi Svete zemlje: Ljubav prema bližnjemu jedini put mira

Na kraju opće skupštine, katolički su biskupi Svete zemlje pozvali na rješenje izraelsko – palestinskoga sukoba koje bi bilo utemeljeno na općem dobru svih koji žive na tom području, bez razlike

Mate Žaja - Vatikan

Sa svoje opće skupštine, katolički su biskupi Svete zemlje uputili novi poziv na mir između Izraelaca i Palestinaca. U svjetlu posljednjih sukoba i prolijevanja krvi, biskupi insistiraju na rješenju koje bi bilo utemeljeno na općem dobru svih koji žive na tom području, bez razlike. Pritom su poručili da stoje uz sve stanovnike Svete zemlje, s obzirom da je riječ o ljudskim bićima, te da pokušavaju pokazati put prema izlasku iz trajnoga rata, mržnje i smrti. Također su istaknuli da nastoje pokazati put prema novom životu, utemeljenom na načelima jednakosti i ljubavi.

Kako izvještava Agencija SIR, biskupi Svete zemlje pozvali su kršćane da ujedine svoje glasove sa Židovima, Muslimanima, Druzima i svima koji dijele viziju društva utemeljenoga na jednakosti i općem dobru, kako bi izgradili mostove uzajamnoga poštovanja i ljubavi. Svi govori o političkom rješenju u aktualnoj situaciji djeluju kao isprazna retorika – napomenuli su te potom istaknuli da je potpuna jednakost svih koji žive na tom području temeljni uvjet pravednoga i trajnoga mira. Upitali su se pritom zašto ne bi i u budućnosti živjeli zajedno, ako je to bilo moguće u prošlosti?

Nedavni događaji u kontekstu odnosa između Palestine i Izraela, stalni gubitak ljudskih života, kontinuirano slabljenje nade u trajno rješenje te neuspjeh međunarodne zajednice u primjeni međunarodnoga prava, s ciljem zaštite ljudi na tom području od dodatnih borbi i očajavanja, doveli su do točke gdje se – kako upozoravaju biskupi – vidi samo još više ekstremizma i diskriminacije. Čak i oni koji su se nekada predstavljali kao čuvari demokracije i promicatelji mira, postali su pregovarači na strani moći i sudionici sukoba – primijetili su biskupi Svete zemlje.

U deklaraciji koja je sastavljena na kraju skupštine, katolički biskupi Svete zemlje pitaju se jesu li se međunarodna diplomacija i mirovni proces ikada temeljili na pravdi i dobroj volji? Možda je došlo vrijeme kada će Crkve i duhovni vođe pokazati drugi put, insistirajući na tome da su svi, Izraelci i Palestinci, braća i sestre po pripadnosti ljudskom rodu. Samo je mogućnost da ljubimo jedni druge i živimo zajedno u uzajamnom poštovanju i jednakosti, jednaki u pravima i dužnostima, put prema miru utemeljenom na dostojanstvu, uzajamnom poštovanju i jednakosti, jedini koji će omogućiti preživljavanje, pa čak i blagostanje u ovoj zemlji – poručili su biskupi.

22 svibnja 2019, 18:12