Vatican News
מוכרי מזון מחוץ לביתם בבואנוס איירס, ארגנטינה מוכרי מזון מחוץ לביתם בבואנוס איירס, ארגנטינה   (ANSA)

נשיא הבנק העולמי מזהיר שמגפת הקורונה עשויה לדחוק 60 מיליון איש לידי עוני קיצוני

נשיא הבנק העולמי מזהיר שמגפת הקורונה עשויה לדחוק עד כ-60 מיליון איש לידי עוני קיצוני.

התחזיות מהבנק העולמי מבעיתות. ראש הארגון, דייויד מלפס, מסר שעד למעלה מ-60 מיליון איש יסבלו מ"עוני קיצוני" בשל משבר הקורונה. "עוני קיצוני" מתייחס לאנשים החיים מהכנסה של פחות מ-1.9 דולר ביום.

מלפס מסביר שמיליונים איבדו את מקור פרנסתם בשל התפשטות המגפה, שעה שמערכות בריאות רבות נאבקו לשרוד. יתר על כן, הבנק חוזה צמצום של 5 אחוזים בצמיחה הכלכלית העולמית בשנה הקרובה בשל הצעדים השונים שמדינות נוקטות כדי להתמודד עם המגפה.

לדבריו, נגיף הקורונה והשפעותיו עשויים להחזיר את נתוני העוני הקיצוני ברחבי העולם למדדים של שנת 2017, ובכך למחוק שלוש שנים של עבודה קשה. הבנק מספק למעלה מ-160 מיליארד דולר במענקים ובהלוואות בריבית נמוכה למדינות עניות, כדי לסייע להן להתמודד עם המצב המורכב.

הבנק העולמי וקרן המטבע הבילנאומית ניסחו תכנית פעולה משותפת שתאפשר למדינות עניות לבקש הקלה בתשלום הלוואות למדינות ה-20G עד לסוף שנת 2020.

הבנק מקווה לתמוך בעניים ביותר ולשפר את תנאי המחייה של אלו שנפגעו יותר מכל מהתפשטות הנגיף.  

20 מאי 2020, 10:13