Od začátku války došlo k mnoha gestům papežovy blízkosti a solidarity. Od začátku války došlo k mnoha gestům papežovy blízkosti a solidarity. 

Papež František posílá na Ukrajinu léky pro naléhavé případy

Významný finanční dar, který dorazil do Vatikánu, umožnil poslat do této válkou zmítané země množství léků pro poskytnutí první pomoci. Jedná se o nový projev zájmu o obyvatele Ukrajiny, kteří se potýkají s následky válečného konfliktu.

Benedetta Capelli - Vatikán

Papeži Františkovi od počátku války leží na srdci „sužovaná“ Ukrajina, ke které neustále obrací své myšlenky a vyzývá lidi k modlitbám za mír. Od začátku války došlo k mnoha gestům papežovy blízkosti a solidarity: od nákupu generátorů na elektřinu až po zasílání potravin, termotriček a přikrývek. V návaznosti na to, co bylo učiněno v minulosti, poslal papež František minulou sobotu do této země léky na poskytnutí první pomoci, určené především pro válečné zraněné, v hodnotě sto tisíc eur, pocházejících z významného daru, který dorazil do Apoštolské dobročinné pokladny prostřednictvím jednoho z velvyslanectví při Svatém stolci. Je to způsob, jak podpořit národ, který se ocitl ve velkých potížích a je zkoušen více než dvouletým konfliktem.

Péče o lidi na ulici

Péče o lidi na okraji společnosti je posláním, které papež svěřil Dikasteriu pro službu milosrdenství, a tak se během tohoto týdne ve Vatikánu aktivuje služba zdravotních prohlídek pro lidi žijící na ulici. Jedná se o zhruba 50 lidí, kteří nemají přístup k národnímu zdravotnímu systému a kteří v mnoha případech nevědí, že mohou být ohroženi jak sami, tak být rizikem i pro ostatní.

Prevence rakoviny prsu

Důraz je kladen také na prevenci, zejména u žen žijících na okraji společnosti, které nemají k dispozici zdravotní péči a o které obvykle pečuje ambulance Matky milosrdenství („Madre di Misericordia“) a ošetřovna v Domě svaté Marty. Dne 18. dubna loňského roku poskytlo mobilní vozidlo sdružení Komen Italia, které se dlouhodobě zabývá prevencí a bojem proti rakovině prsu ve spolupráci s římskou univerzitní klinikou Gemelli asi čtyřiceti nemajetným ženám možnost využít diagnostických vyšetření pro prevenci rakoviny prsu, jako je mamografie a ultrazvuk prsu. Tato praxe, která se koná jednou za dva měsíce, se bude opakovat v červnu. Pro kardinála Konrada Krajewského, papežova almužníka, jsou zavedené iniciativy znamením evangelia, které se stává bližním, které hledí na ty, kdo trpí, aniž by odvracelo zrak jinam.

Lékařské vyšetření v ambulanci „Matky milosrdenství“
Lékařské vyšetření v ambulanci „Matky milosrdenství“
4. června 2024, 12:23