Mons. Henryk Mieczysław Jagodziński, nuncius v Jihoafrické republice a Lesothu, a Mons. Mitja Leskovar, nuncius v Demokratické republice Kongo. Mons. Henryk Mieczysław Jagodziński, nuncius v Jihoafrické republice a Lesothu, a Mons. Mitja Leskovar, nuncius v Demokratické republice Kongo. 

Papež jmenoval nuncia v Jihoafrické republice, Lesothu a Demokratické republice Kongo

Pro jihoafrickou oblast František jmenoval polského arcibiskupa Henryka Mieczysława Jagodzińského, zatímco slovinský arcibiskup Mitja Leskovar bude papežským zástupcem v centrální zemi kontinentu.

Vatican News

František jmenoval Mons. Henryka Mieczysława Jagodzińského, titulárního arcibiskupa z Limosana, dosavadního apoštolského nuncia v Ghaně, apoštolským nunciem v Jihoafrické republice a Lesothu a Mons. Mitju Leskovara, titulárního arcibiskupa z Beneventa, dosavadního apoštolského nuncia v Iráku, novým apoštolským nunciem v Demokratické republice Kongo. 

Nuncius v Jihoafrické republice a Lesothu

Nový nuncius v Jihoafrické republice a Lesothu, monsignor Henryk Jagodziński, se narodil 1. ledna 1969 v polské Małogoszczi. Navštěvoval Vyšší teologický seminář ve městě Kielce a 3. června 1995 byl biskupem Kazimierzem Ryczanem vysvěcen na kněze téže diecéze. Vystudoval kanonické právo. Dva roky působil jako farář v Busko-Zdroju a poté studoval v Římě, kde získal doktorát z kanonického práva na Papežské univerzitě Svatého Kříže. V Římě studoval také na Papežské církevní akademii, která se zabývá vzděláváním papežských reprezentantů ve světě.

Mons. Jagodzińsk vstoupil do diplomatických služeb Svatého stolce 1. července 2001. Mezi jeho první úkoly patřilo působení v zastupitelských úřadech Svatého stolce v Bělorusku v letech 2001-2005, v Chorvatsku v letech 2005-2008, v Sekci pro vztahy se státy Státního sekretariátu v Římě a poté v Indii v letech 2015-2018 a v Bosně a Hercegovině v letech 2018-2020. Dne 3. května 2020 byl jmenován titulárním arcibiskupem limosanským a apoštolským nunciem v Ghaně. 

Nuncius v Demokratické republice Kongo

Nový nuncius v Demokratické republice Kongo Mitja Leskovar se narodil 3. ledna 1970 ve slovinském Kranji. V roce 1989 nastoupil do kněžského semináře v Lublani, kde vystudoval teologii. Na kněze lublaňské diecéze byl vysvěcen 29. června 1995 arcibiskupem Alojzijem Šuštarem. Po dvou letech pastorační práce v Domžale pokračoval ve studiu v Římě. V roce 1999 získal magisterský titul a doktorát z kanonického práva na Papežské gregoriánské univerzitě. Do diplomatických služeb Svatého stolce vstoupil 1. července 2001 a mezi jeho první úkoly patřilo působení v Bangladéši v letech 2001-2003, poté v sekci pro všeobecné záležitosti Státního sekretariátu v Římě v letech 2003-2014, kde se zabýval také reformou vnitřních bezpečnostních postupů Vatikánu.  V letech 2015 až 2018 ho pak vidíme v Německu a v letech 2018 až 2020 v Indii.

Dne 1. května 2020 papež František jmenoval Mons. Leskovara titulárním arcibiskupem v Beneventu a apoštolským nunciem v Iráku a jeho kněžské svěcení se konalo v katedrále slovinského hlavního města 8. srpna téhož roku.

16. dubna 2024, 14:31