Kardinál Wilton Gregory, arcibiskup Washingtonu, D.C. Kardinál Wilton Gregory, arcibiskup Washingtonu, D.C.  (Arcidiocesi di Washington)

Kardinál Gregory: Dignitas infinita je vyvážený a podnětný dokument

Washingtonský arcibiskup při příležitosti zasedání správní rady Papežské nadace, jejímž je členem, a výročního galavečera pořádaného Papežskou severoamerickou kolejí, během něhož obdržel "Cenu rektora", hovořil v Římě pro vatikánská média o prohlášení Dikasteria pro nauku víry o lidské důstojnosti, eucharistické obrodě ve Spojených státech a synodě o synodalitě.

Christopher Wells - Vatikán

Dignitas infinita, nová deklarace Dikasteria pro nauku víry, je "pravděpodobně nejúplnější syntézou" církevního učení o lidské důstojnosti". Washingtonský arcibiskup kardinál Wilton GregoryŘekl to řekl v rozhovoru, který Vatican Newsposkytl, když se v minulých dnech v Římě zúčastnil zasedání správní rady Papežské nadace, jejímž je členem, a rektorské večeře, každoročního slavnostního večera pořádaného Papežskou severoamerickou kolejí, během něhož obdržel "Cenu rektora". Na otázku týkající se témat, která dokument nastoluje, kardinál připustil, že se jedná o "palčivá" témata, ale "vezmeme-li dokument jako celek", řekl, že se netýká "jednoho konkrétního problému" a odkazuje na lidskou osobu a její důstojnost, kterou nám Bůh dává, když nás stvořil, a která se nikdy neztrácí. Podle kardinála Gregoryho je deklarace "pokorná ve svém kontextu, a zároveň velmi hluboce zakořeněná v morálním a antropologickém učení katolické církve.

Je to náročný dokument

Proto bude tato deklarace pro "výzvou": "Každý - možná je to přehnané - v ní pravděpodobně najde něco, s čím bude souhlasit, a něco, co ho přiměje k zamyšlení. A upřímně řečeno, myslím, že to je znakem dokumentu, který dosáhne širokého rozšíření. Odkazuje na to, co je známé, přijímané, podporované a tvrzené, ale zároveň nás nutí uvažovat o dalších dimenzích našeho církevního života, našeho společenského života, které mohou představovat výzvu," říká washingtonský arcibiskup. Na příkladu trestu smrti poznamenává, že církev "důsledně upevňuje svůj odpor k trestu smrti" a směřuje k postoji, že trest smrti není nikdy skutečně oprávněný. "A pro určitý počet lidí to bude problém," uvažuje a poukazuje na to, že Dignitas Infinita trvá na tom, že i lidé, kteří se dopustili ohavných zločinů, "neztratili důstojnost, kterou měli ode dne svého početí".

Otázky zásadního významu

Kardinál Gregory také poukazuje na řadu otázek, které mají pro jeho arcidiecézi zásadní význam, zejména pokud jde o LGTB+ osoby a osoby, které se znepokojují svou genderovou identitou: "Dokument uznává jejich lidskou důstojnost, ale vyzývá je, aby přijali a uvědomili si skutečnost, že Bůh jim dal důstojnost identity, když je stvořil. Další otázkou, kterou je třeba se zabývat, je otázka "důstojnosti naší komunity migrantů". Někdy, jak poznamenává, jsou migranti "znevažováni" těmi, kteří mají velmi vyhraněné postoje k imigraci, a zároveň se objevují otázky, jak "přijmout a respektovat lidi, kteří přicházejí na naše hranice, aby hledali lepší budoucnost", stejnou, jakou hledali předkové současných obyvatel Ameriky, když přišli na kontinent. "Tyto otázky tedy budou mít zásadní význam," poznamenává kardinál Gregory, který dokument Dikasteria pro nauku víry označuje za "velmi vyvážený text a velmi vyvážený způsob pohledu na celou řadu otázek", které vyvolávají otázku: "Jak můžeme lépe respektovat lidskou důstojnost v každém okamžiku její existence?".

Kdo jsme jako eucharistický lid

Na otázku týkající se celonárodní eucharistické obnovy probíhající ve Spojených státech washingtonský arcibiskup vysvětlil, že američtí biskupové byli částečně motivováni vědomím, že některé z církevních nauk o eucharistii "nebyly účinně předány nové generaci". "Musíme se také podívat na prostou skutečnost, že být eucharistickým lidem má své důsledky. Důsledky spočívají v tom, že se člověk stává tím, co přijímá. Člověk jedná ve jménu Krista, s nímž sdílí stůl." Kardinál upřesňuje, že "eucharistická obroda má jistě za cíl přinést hlubší uvědomění a přijetí církevního učení, ale musí se také zaměřit na to, kým jsme jako eucharistický lid. Jak bychom se měli chovat? Když se účastním stolu s Pánem života, jaké povinnosti z tohoto setkání vyplývají?".

Arcidiecéze požehnaná upřímným dialogem

Americký prelát hovoří také o synodálním procesu, který začal před třemi lety a bude pokračovat na podzim tohoto roku druhým zasedáním generálního shromáždění synody o synodalitě. "Mám velké štěstí, že jsem pastýřem synodního společenství, které je, jak věřím, dobře organizováno," přiznává a poukazuje na to, že věřící washingtonské arcidiecéze se ujali vedení v místní církvi: "Cítím se šťastný, že jsme jako místní církev na správné cestě. Gregory také poznamenává, že synodalita "získala velkou pozornost a vyvolala velký zájem" a že jeho arcidiecéze byla "požehnána upřímným dialogem". Arcibiskup nicméně uznává, že synodalita nevyřeší všechny problémy okamžitě, a poukazuje na to, že "naslouchat a mluvit s láskou znamená, že můžete nastolovat otázky, které jsou stále nevyřešené, stále kontroverzní, ale v hloubi duše tak činíte s úctou vůči tomu, kdo mluví"; taková byla jeho zkušenost z prvního zasedání generálního shromáždění synody.

Ctihodný August Tolton

V závěru rozhovoru vyjadřuje Gregory svou lásku k městu Římu a pozastavuje se zejména nad přijetím Augusta Toltona, prvního afroamerického kněze, který otevřeně sloužil ve Spojených státech. Jeho kauza kanonizace se ve Vatikánu posouvá kupředu a papež František schválil dekret uznávající jeho "hrdinské ctnosti" a udělující mu titul ctihodného. "Jsem velmi hrdý na to, že naše církev, církev zde v Římě, poskytla ctihodnému Augustovi vzdělání a příležitost stát se knězem," svěřil se kardinál. "A jsem velmi hrdý na to, že jsem zde v Římě, že vím, že ho zdejší práce připravila na to, aby položil základy, aby pomohl položit základy černošské katolické komunitě ve Spojených státech, že mu Řím poskytl příležitost, kterou mu žádný jiný seminář ve Spojených státech nedal." Na závěr, na otázku, zda se do Říma vrátí na jubileum v roce 2025, kardinál Gregory s úsměvem odpověděl: "Dá-li Bůh!"

15. dubna 2024, 15:25