Monsignor Filippo Ciampanelli Monsignor Filippo Ciampanelli 

Dikasterium pro východní církve má nového podsekretáře Ciampanelliho

Ve vatikánské diplomacii působil od roku 2009 na nunciaturách v Gruzii, Arménii, Ázerbájdžánu a Bělorusku. V současné době zastával funkci nunciaturního rady, který působí v Sekci pro všeobecné záležitosti Státního sekretariátu. Během nachlazení v posledních měsících se na něj papež spoléhal při čtení svých projevů.

Vatican News

Mons. Filippo Ciampanelli byl dnes papežem jmenován novým podsekretářem Dikasteria pro východní církve. Dosavadní nunciaturní rada působící v Sekci pro všeobecné záležitosti Státního sekretariátu se po zhruba patnácti letech v diplomatických službách Svatého stolce dostal v posledních měsících do povědomí široké veřejnosti, protože mu papež několikrát kvůli onemocnění chřipkou a následné únavě svěřil čtení svých projevů.

Služba ve vatikánské diplomacii

Narodil se 30. července 1978 v Novaře (Itálie), kněžské svěcení přijal 21. června 2003 a inkardinoval se do diecéze Novara. Získal doktorát z teologie na Papežské gregoriánské univerzitě v Římě. Po absolvování kurzů na Papežské církevní akademii vstoupil 1. července 2009 do diplomatických služeb Svatého stolce. Působil na papežských zastoupeních v Gruzii, Arménii, Ázerbájdžánu a Bělorusku. Od roku 2015 působí v Sekci pro všeobecné záležitosti Státního sekretariátu.

Nové zařazení

V dikasteriu, které se zabývá podporou růstu, ochranou práv a liturgického a duchovního dědictví katolických církví východního obřadu, tak monsignor Ciampanelli přebírá funkci, kterou čtyři roky zastával don Flavio Pace, jehož papež loni v únoru jmenoval novým sekretářem dikasteria pro podporu jednoty křesťanů a udělil mu titul arcibiskupa, jehož biskupské svěcení se uskuteční 4. května v milánské katedrále.

15. dubna 2024, 12:21