Kardinál Pietro Parolin Kardinál Pietro Parolin 

Kardinál Parolin: Evropské hodnoty přežijí, zachovají-li spojení se svými kořeny

Evropská integrace je dnes ohrožena. Její přežití závisí na zachování hodnot, z nichž Evropa vyrůstá, a na respektování rozmanitosti Starého kontinentu. Kardinál Pietro Parolin na to upozornil ve svém projevu na strategickém fóru o budoucnosti Evropy ve slovinském Bledu.

Vatikánský státní sekretář nejprve poukázal na faktory, které ohrožují evropský projekt. Patří mezi ně oslabení důvěry v mezinárodní právo a mezinárodní instituce. Zavádění nových norem, které obětují hodnoty, tradice, kulturní a náboženskou identitu ve jménu pokroku, trhu a procedurální demokracie, je rovněž sporné. Kardinál Parolin varoval, že pokud nám budou chybět společné hodnoty, povedou rychlé změny, ke kterým dnes dochází, ke ztrátě identity. Evropské hodnoty přežijí, pokud si zachovají živé spojení se svými kořeny, včetně křesťanství, a nebudou předmětem ideologických konfliktů.

                Zástupce Vatikánu na bledském fóru poznamenal, že hodnoty, které formovaly Evropu, jsou zpochybňovány současnými ekonomickými silami a četnými krizemi. Evropská duše se rodí ze setkání civilizací a národů. Kardinál Parolin citoval papeže Františka a poznamenal, že Evropa je skutečnou rodinou národů, z nichž každý je jiný, avšak jsou navzájem propojeny společnými dějinami a osudem. Její budoucnost spočívá v koexistenci rozmanitosti, nikoli v homologaci jediného teoreticky neutrálního způsobu myšlení. "Při prosazování právního státu se proto nesmí zapomínat, že státy by měly usilovat o demokracii, která není omezena univerzálním modelem nebo jediným teoreticky neutrálním způsobem myšlení," řekl kardinál Parolin.

                V rozsáhlém projevu na Evropském fóru v Bledu se kardinál Parolin dotkl také řady aktuálních otázek Evropské unie, jako je suverenita produkce, solidarita, migrace, klimatické změny nebo demografie. V této souvislosti vatikánský státní sekretář připomněl, že od 60. let 20. století se přestaly novým generacím předávat ideály, které Evropu vytvářely. Důsledkem toho je dramatická demografická krize ohrožující budoucnost kontinentu. Je proto třeba, aby rodinná politika byla zaměřena na budoucnost, aby mladým lidem poskytla stabilní zaměstnání a jistotu domova a vytvořila nezbytné podmínky pro růst rodin.

                V souvislosti s migrační krizí kardinál Parolin připomněl, že dnes je zapotřebí inkluzivní a pohostinná Evropa, v níž pozornost k druhým překonává sobectví, lhostejnost nebo strach. Připustil, že dílčí řešení jsou nedostatečná. Proto Svatý stolec podporuje revizi Dublinské úmluvy.

                S odkazem na ekologické ambice Evropské unie vatikánský představitel s nadějí zmínil projekt Green Deal a nejbližší klimatickou konferenci v Glasgow. Poznamenal však, že "potřeba ekologické konverze bude pro Evropu zkouškou, protože vyžaduje také skutečnou solidaritu mezi evropskými zeměmi, zejména těmi, pro které taková konverze znamená vyšší sociální a ekonomickou cenu".

(job)

3. září 2021, 14:00