Generální sekretář biskupské synody, kardinál Mario Grech Generální sekretář biskupské synody, kardinál Mario Grech 

Kardinál Grech: Do synody se mají zapojit všichni pokřtění

Vatikán. Kardinál Mario Grech, generální sekretář biskupské synody v rozhovoru s Vatikánským rozhlasem poukazuje na důležitost první diecézní fáze synodální cesty, která bude zahájena 10. října. „Tato konzultační fáze je ustavující a mají se do ní zapojit nejenom praktikující katolíci, ale všichni pokřtění“. Je důležité, aby biskupové seznámili celý Boží lid s přípravným dokumentem synody a oficiální příručkou pro naslouchání a rozlišování na místní úrovni (tzv. Vademecum synody o synodalitě).

Jak v tomto týdnu zaznělo na tiskové konferenci, která ve Vatikánu představila přípravný dokument a vademecum nadcházející synody na téma „Za synodální církev: společenství, spoluúčast a poslání“, papež František slavnostně zahájí tuto synodální cestu v neděli 10. října v Římě, kdežto o týden později, v neděli 17.10. učiní totéž každý diecézní biskup ve své místní církvi. Právě přípravný dokument se má stát nástrojem, který podpoří první fázi naslouchání a konzultací v Božím lidu v místních církvích, která potrvá do dubna příštího roku, vysvětluje kardinál Grech. Vatikánský rozhlas zajímalo, proč se příští synoda bude věnovat zrovna synodalitě?

„Protože církev chce lépe porozumět sama sobě. Pokud církev nepřijme styl synodality, nebude církví. Jak nám připomíná magisterium, mluvit o synodalitě a církvi znamená mluvit o tomtéž. Pokud nebude existovat církev, která je společenstvím, kde se všichni pokřtění cítí být účastni, pak utrpí i evangelizace“.

Jakou etapu na synodální cestě představuje zveřejnění těchto dvou dokumentů?

„Je pravda, že synoda bude zahájena 10. října, ale můžeme říci, že zveřejněním těchto dvou dokumentů, a zejména pak přípravného dokumentu, již synodální cesta začala. Jakmile totiž dokument dorazí do diecézí prostřednictvím biskupů, začíná příprava první fáze synodálního procesu, totiž konzultace s Božím lidem, která je zásadní fází pro úspěch příští synody. Tato první, konzultační fáze, se týká Božího lidu. A podle Lumen gentium míníme Božím lidem všechny: od Petra, tedy Svatého otce, až po posledního pokřtěného. Všichni mají tuto příležitost sdělit svému faráři a církvi to, o čem jsou podle svého svědomí přesvědčeni, že Duch svatý dnes říká církvi. Je to tedy výzva nejen pro členy katolické církve, ale pro všechny pokřtěné, protože tato cesta má také ekumenický rozměr“.

Během tiskové konference se znovu mluvilo o volebním právu žen. Jak na tyto žádosti reagujete?

„Během svého vystoupení na tiskové konferenci jsem vyzval novináře, aby během synodálního procesu nehledali senzace. Byl bych raději, kdybychom se všichni snažili žít intenzivně a upřímně a ocenili všechny pozitivní aspekty tohoto návrhu. Pokud jde o hlas ženám, domnívám se, že nyní je důležité, abychom se s pomocí Ducha svatého, s dobrou vůlí a trochou trpělivosti snažili naslouchat jeden druhému. Takto se možná jednoho dne dočkáme doby, kdy nebude třeba hlasovat. Všichni můžeme přispět a podílet se na tom, aby tento okamžik nastal“.

Proč tolik naléháte na duchovní rozměr synodálního procesu?

„V synodálním procesu se totiž církev snaží naslouchat Duchu svatému, takže duchovní rozměr je klíčem k pochopení celého procesu, a pokud Duch svatý v této zkušenosti chybí, nemůžeme mluvit o synodě, bude to něco jiného. Pokud však opravdu chceme, aby to byla synodální cesta, musíme pokleknout a prosit o pomoc Ducha svatého: bez Ducha svatého není rozlišování“.

Chtěl byste vyzvat biskupy po celém světě, aby spolupracovali v této první fázi konzultací?

„Upřímně řečeno, nechtěl bych apelovat, ale spíše vyjádřit vděčnost všem biskupům. Protože ze signálů, které jako sekretariát dostáváme, víme, že mnozí z nich se na tuto cestu vydávají s nadšením. Děkuji jim, protože se nyní stali hybateli a protagonisty této cesty a mají povinnost podněcovat Boží lid. Vyzývám je, aby oba dokumenty, které jsme právě zveřejnili, rozeslali všem, celému Božímu lidu“.

Uzavírá generální sekretář biskupské synody, kardinál Mario Grech.

(jag)

10. září 2021, 13:42