Benedikt XVI. Benedikt XVI. 

Arcibiskup Gänswein: Benedikt XVI. je „stabilně slabý“

Vatikán. Emeritní papež Benedikt XVI. se i nadále aktivně podílí na životě církve, uvedl pro německou redakci Vatikánského rozhlasu jeho osobní sekretář. Arcibiskup Georg Gänswein byl jedním z přednášejících na letošním setkání kruhu nových studentů Josepha Ratzingera, které se zabývalo vykoupením a Božím příslibem spásy.

Jak na začátku konference, která proběhla minulou sobotu v Římě, uvedl protektor Kruhu nových Ratzingerových žáků, kard. Kurt Koch, organizátoři chtěli navázat na loňské téma. V minulém roce se jednalo o otázce Boha v současných konfliktech. „Proto je logické, že se letos chceme zamyslet nad tajemstvím vykoupení nás lidí“, prohlásil kardinál Koch a vysvětlil: „Ratzingerova teologie je ve svém jádru kristocentrickou teologií vtělení“.

Arcibiskup Georg Gänswein, osobní sekretář emeritního papeže Benedikta XVI., hovořil o zakořenění soteriologie v životě Josepha Ratzingera a podal osobní svědectví o tom, jak jej formovala. V panelové diskusi se vyjádřil rovněž ke zdravotnímu stavu emeritního papeže:

„Jak se má papež Benedikt? Řekl bych, že je stabilně slabý. Je jasné, že ve svých 94 letech už nemůže kácet stromy. Je fyzicky slabý, hlas bohužel také zeslábl. V hlavě mu ale zůstalo naprosté jasno. Je dosud soběstačný, i když s něčím potřebuje pomoci. Sám vstává, jde si lehnout, slouží mši, modlí se, obslouží se při jídle, často se směje. Udělá vše, co může, jen mu to trvá déle.“

Emeritní papež se stále aktivně podílí na životě církve, dodal jeho osobní sekretář. Se zájmem sledoval i letošní sympozium Kruhu nových žáků, jehož členy jsou badatelé nad Ratzingerovou teologií. Mnozí lidé, zejména ti, kteří nejsou teology, neznají klíčové slovo „soteriologie“. Tento složitě znející pojem se však v teologii Josepha Ratzingera a v jeho spisech stává srozumitelným i pro neodborníky. To arcibiskup Gänswein považuje na emeritním papeži za to nejlepší:

„Nejde o to, aby profesor vynikal tím, že podává obtížné souvislosti ještě obtížnějšími slovy, ale aby obtížné souvislosti podával co nejlépe srozumitelnými, jednoduchými, ale nikoli zjednodušujícími slovy. Jedině tak je totiž možné, že mu lidé budou rozumět, a dostane se k nim, co zamýšlí říci.“

Soudí osobní sekretář Benedikta XVI., který promluvil na setkání nového Kruhu Ratzingerových studentů. Dále na jednodenní konferenci vystoupili Ralph Weimann, profesor dogmatiky a bioetiky na Papežské univerzitě sv. Tomáše Akvinského a Regina Apostolorum v Římě, který představil hlavní rysy katolické soteriologie. Jde o přijetí Boží lásky, které vede ke spáse člověka. Jednodušeji řečeno, jde o otázku, z čeho je člověk vlastně vykoupen. Další řečníci se věnovali jednotlivým aspektům základního tématu. Například Barbara Hallenslebenová, profesorka dogmatiky a ekumenické teologie na švýcarské univerzitě ve Fribourgu, hovořila o křesťanské soteriologii ve světle dnešní situace víry. Neukojitelná touha po spáse ovlivňuje také duchovní život, jak naznačil prof. Michael Schneider, který již tři roky působí jako spirituál v diecézním semináři v Eichstättu.

(Mario Galgano, německá redakce Vatikánského rozhlasu; jag)

22. září 2021, 14:09