Předseda Vatikánského trestního soudu Giuseppe Pignatone čte rozsudek Předseda Vatikánského trestního soudu Giuseppe Pignatone čte rozsudek 

Vynesen rozsudek v kauze bývalého ředitele vatikánské banky

Vatikánský soud vynesl včera v podvečer rozsudky v kauzách recyklace a zpronevěry nemovitého majetku, zahájených v březnu roku 2018. Bývalý ředitel vatikánské banky (IOR) Angelo Caloia a její někdejší advokát Gabriele Liuzzo byli odsouzeni na 8 let a 11 měsíců vězení nepodmíněně a pokutu ve výši 12,5 tisíce euro. Odsouzen byl rovněž advokátův syn Lamberto Liuzzo, který má strávit za mřížemi 5 let a dva měsíce a zaplatit pokutu 8 tisíc euro .

Podle rozsudku, který ve čtvrtek 21. ledna v 16 hodin přečetl předseda trestního soudu Městského státu Vatikán Giuseppe Pignatone, jsou někdejší špičky Institutu pro náboženská díla (IOR) zbaveny s definitivní platností všech veřejných funkcí a z jejich již dříve zkonfiskovaných kont bude uhrazena vatikánské bance a pod ní spadající Společnosti pro správu římských nemovitostí finanční náhrada ve výši 23 milionů euro.

Vyšetřování v kauze Angely Caloia začalo v roce 2014 poté, co Institut pro náboženská díla upozornil na podezřelý prodej 29 nemovitostí ( v letech 2002-2007 z majetku IOR a zmíněného Sdružení pro správu římských nemovitostí) na prestižních adresách hluboce pod jejich obchodní cenou. Celková ztráta byla vyčíslena na 57 milionů euro. Podle obžaloby, založené zejména na šetření provedené v roce 2014 skupinou Promontory (z pověření IORu), ředitel Angelo Caloia a advokát Gabriele Liuzzo za souhlasu tehdejšího generálního ředitele, později zemřelého Lelia Scalettiho, posléze - za pomoci zmíněného Liuzzova syna Lamberta –recyklovali 59 milionů euro  ve Švýcarsku.

Znalci provádějící v posledních dvou letech šetření, odhadli nižší rozdíl mezi příjmy vatikánské banky a reálnou obchodní cenou prodaných nemovitostí, na cca 34 milionů euro. Vatikánský soud uznal za dokázané, že v některých případech si obvinění skutečně přivlastnili část obnosu z prodeje. Výše těchto zpronevěřených zisků byla vyčíslena na 19 milionů euro. Rozsudek je viní rovněž z dalších případů zpronevěry a neoprávněného přivlastnění majetku s přitěžujícími okolnostmi. Osvobozuje je naopak z obvinění v případech prodeje některých nemovitostí, v nichž zpronevěru nebylo možné dokázat, přestože jejich cena byla v dané době evidentně hluboko pod běžnou obchodní cenou.

Jak připomíná prohlášení Vatikánského tiskového střediska, v trestním procesu Angela Caloia (81 let), který stál v čele vatikánské banky v letech 1989-2009, a advokáta Gabriele Liuzza (97 let), byly poprvé aplikovány normy zavedené v prosinci roku 2018 v rámci přizpůsobení vatikánské legislativy mezinárodním standardům boje proti recyklaci peněž, korupci a dalším těžkým zločinům.

(job)

22. ledna 2021, 12:11