Mons. Janusz S. Urbańczyk, stálý pozorovatel Svatého stolce při Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě Mons. Janusz S. Urbańczyk, stálý pozorovatel Svatého stolce při Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě 

Svatý stolec žádá směrnice pro podporu náboženské tolerance v médiích

Podle Svatého stolce některá opatření zaváděná s cílem boje proti koronaviru měla hluboké důsledky pro svobodné vyznávání víry a omezila náboženskou, vzdělávací a charitativní činnost jednotlivých náboženských komunit. Mons. Janusz Urbańczyk o tom mluvil během dvoudenních konzultací na téma náboženské svobody, které mezi svými 57 členskými státy uspořádala Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE).

Představitel Svatého stolce zdůraznil, že stát musí respektovat autonomii náboženských komunit. Varoval před redukováním náboženství na úroveň svědomí jednotlivce a zavíráním míst kultu, jako jsou kostely, synagogy či mešity. Poznamenal, že náboženství sehrává důležitou roli ve veřejné sféře. Vyjádřil také lítost nad tím, že v některých společnostech jsou náboženství nadále vnímána jako zdroje netolerance a hrozby pro mír.  Zároveň konstatoval, že násilí, pronásledování a zabíjení v Božím jménu není náboženstvím, nýbrž jeho popřením.

Vatikánský diplomat poukázal také na roli médií, která – jak zdůraznil – nedospěla k příhodnému konsenzu ohledně toho, jak a kde vytyčit hranice mezi svobodou slova a svobodou vyznání. Připomněl, že na adresu církevních institucí a vyznavačů jiných náboženství příliš často padají hanlivá slova a zakoušejí diskriminující postoje. Mons. Urbańczyk vyzval OBSE k vypracování směrnic pro podporu náboženské tolerance  a nediskriminace v médiích a zejména k zamezení pranýřování a očerňování věřících a náboženských komunit coby bigotních a fanatiků.

Představitel Svatého stolce odsoudil také šíření pohrdání a veškerých forem podněcování k nenávisti. Mons. Urbańczyk na fóru OBSE poznamenal, že jedině důsledný respekt k náboženské svobodě může garantovat svobodný a plný rozvoj našich demokratických společenství a naši bezpečnost. Toto pravidlo zavazuje také v dobách lockdownu.

„V období stále většího sekularismu je náboženská svoboda důležitým právem, které si zaslouží ochranu, neboť jeho zachovávání slouží jak jednotlivci tak i dobru společnosti,“ zdůraznil mons. Urbańczyk.

(job)

13. listopadu 2020, 16:30