Vatican News
Kardinál Parolin Kardinál Parolin 

Kardinál Parolin: Případy pohlavního zneužívání pustoší svědectví celé církve

Blížící se apoštolská cesta, Světové setkání rodin, které v úterý začalo v Dublinu, smutné případy sexuálního zneužívání v církvi. To jsou témata, kterých se v exkluzívním rozhovoru pro Vatikánský rozhlas dotýká státní sekretář Svatého stolce, kardinál Pietro Parolin.

V sobotu se s papežem Františkem vydáte do Irska na Světové setkání rodin. Rodina zaujímá v tomto pontifikátu stále ústřednější postavení? Čeho dalšího se ještě dočkáme po dvou synodách a exhortaci Amoris laetitia?

„Myslím, že papežova návštěva Irska během Světového setkání rodin bude z jeho strany příležitostí k tomu, jak potvrdit bohaté církevní učení o rodině, zdůraznit zásadní roli, kterou rodina zaujímá v církvi a společnosti, a podpořit poslání rodiny, kterým je dosvědčovat lásku a věrnost a zároveň předávat a vychovávat život. Úlohou rodiny v dnešním světě je radostně dosvědčovat Boží lásku, která dokáže změnit život jednotlivců i celých společenství. Žijeme v době, která velice trpí osamocením a odloučeností jedněch lidí od druhých, které se nakonec mění v odloučenost od Boha. Papež proto velice naléhá také na to, aby rodina na osobní i komunitní úrovni opětovně povzbudila tento pocit příslušnosti, společenství, úcty. To je úkol, který dnes rodinám náleží v rámci společnosti.“

Pastorační kongres, který nyní probíhá v Dublinu, se dotýká rovněž některých citlivých témat, jako jsou migrace, rodinné krize a přijetí homosexuálních osob. Co dnes může církev říci lidem, kteří dnes nesdílejí její hodnoty a pojímání světa?

„Církev nabízí evangelium. Myslím si ale, že kromě slov je především důležitý postoj církve, kterým v dnešním světě dosvědčuje krásu a pravdu evangelia a jeho díla. Také zde existují některé rány, osamocenost a trhliny které je nutno zacelit. Odkázal bych k obrazu církve jako polní nemocnice, který papež používá už od začátku pontifikátu, tedy církve, která může být skutečně lidem nablízku, doprovázet je v růstu, léčit jejich rány. Řekl bych, že toto je správný postoj – doprovod schopný naslouchat, vést dialog a společně růst.“

Papež vícekrát vyzýval instituce k podpoře rodin vhodnou pro-rodinnou politikou. Z čeho by, podle vašeho názoru, měla vycházet?

„Papež říká, že máme vycházet sami ze sebe, v tom smyslu, že samy rodiny a církev mají vyvíjet příslušné úsilí. V Amoris laetitia opakovaně potvrzuje, že už bylo hodně vykonáno, čímž míní přípravu mladých lidí na přijetí svátosti manželství a založení rodiny, ovšem je nutné pracovat ještě mnohem víc. Kromě svědectví a vlastní činnosti by křesťanské společenství mělo podněcovat politické představitele, aby byli pozornější vůči rodinné realitě, jejím potřebám a nárokům, a vycházeli jí vstříc přiměřeným zákonodárstvím.“

Hlava katolické církve se do Irska vrací po téměř čtyřiceti letech. Tamním katolickým společenstvím otřásly případy sexuálního zneužívání, které se v současnosti opětovně vynášejí na povrch také v jiných částech světa. Co byste vzkázal irskému Božímu lidu?

„Myslím, že tento fenomén nás hluboce šokoval a nadále šokuje, navíc pustoší samo církevní svědectví. Papež odjakživa naléhal na to, že naší prvotní povinností a úsilím musí být blízkost obětem zneužívání, pomoc v tom, aby dokázaly začít nový život. Věřím, že Irská církev uznala svá pochybení a hříchy a zároveň přijala řadu opatření, aby preventivně zabránila oněm hrůzám a krutostem. Doufám nicméně, že papežova cesta do Irska se ponese především ve znamení naděje a důvěry v Boží lásku, která osvobozuje, proměňuje a zachraňuje. Papež přináší poselství otevřenosti vůči budoucnosti, ve které se v srdcích obrodí víra, jíž se Irsko a jeho obyvatelé vždy vyznačovali, a přinese pokoj a štěstí.“

řekl před nadcházející apoštolskou cestou do Irska státní sekretář Svatého stolce, kard. Pietro Parolin.

(jag)

23. srpna 2018, 12:49