Mons. Paul Richard Gallagher Mons. Paul Richard Gallagher 

Gallagher: Mír mezi Izraelci a Palestinci je prospěšný pro mezinárodní společenství

Vatikánský sekretář pro vztahy se státy a mezinárodními organizacemi vystoupil v New Yorku na Týdnu na vysoké úrovni v rámci 78. Valného shromáždění OSN: "Jeruzalém by měl být místem setkávání, a ne rozdělení. Odmítněme projevy nesnášenlivosti." Vzpomínka na setkání ve Vatikánu, které si přál papež mezi Peresem a Abbásem v roce 2014, kteří společně zasadili olivovník: "Pokračujme v zalévání tohoto olivovníku a čekejme, až oba státy sklidí plody míru".

Salvatore Cernuzio - Vatican News 

"Svatý stolec je pevně přesvědčen, že mír mezi Izraelci a Palestinci a obecněji v regionu je přínosem pro celé mezinárodní společenství." Arcibiskup Paul Richard Gallagher, sekretář pro vztahy se státy a mezinárodními organizacemi, včera promluvil na Týdnu na vysoké úrovni v rámci 78. Valného shromáždění OSN, které se koná v New Yorku od 18. do 26. září 2023. Arcibiskup hovořil o postoji Svatého stolce, který - jak řekl - "nevidí Jeruzalém jako místo konfrontace a rozdělení, ale jako místo setkání, kde mohou křesťané, židé a muslimové žít společně ve vzájemném respektu a dobré vůli".

Přítomnost řeholníků a křesťanské komunity ve Svaté zemi

Gallagher zdůraznil zejména priority Svatého stolce týkající se Svaté země, a to existenci svatých míst spojených s Ježíšovým životem, která papežové svěřili již před téměř 800 lety do péče Menších bratří, a nepřetržitou přítomnost křesťanské komunity po dobu dvou tisíc let. Právě s ohledem na toto historické, kulturní a náboženské dědictví arcibiskup zopakoval, že "každá mírová iniciativa je vítána, včetně arabské mírové iniciativy, pokud - upřesnil - "nepůjde na úkor místního obyvatelstva nebo legitimních požadavků Izraelců a Palestinců".

30 let od uzavření dohod z Osla

Ti se dnes "nacházejí ve velmi slabé pozici, a to jak kvůli problémům s vnitřní správou, tak kvůli stále tvrdšímu a vojensky invazivnějšímu postoji státu Izrael," řekl monsignor Gallagher a neskrýval hořkost, když "poznamenal, že zde stále diskutujeme o izraelsko-palestinském konfliktu 30 let po podpisu dohod z Osla" 13. září 1993, které nastínily řešení v podobě dvou států. Právě v této atmosféře našel Svatý stolec "úrodnou půdu" pro některé důležité kroky, jako bylo navázání diplomatických vztahů se Státem Izrael (1993), Jordánským královstvím (1994) a nový dialog s Organizací pro osvobození Palestiny, který vyvrcholil plným uznáním Státu Palestina.

Žádné projevy nesnášenlivosti

Podle Gallaghera je ústředním sporným bodem, který je třeba řešit, aby bylo dosaženo "stabilního a trvalého míru", správa města Jeruzaléma. "Je jasné, že toto město je velmi důležité jak pro nás křesťany, tak pro židy a muslimy, kteří ho všichni považují za Svaté město," řekl. "Je skutečně smutné," dodal, "vidět v Jeruzalémě projevy nesnášenlivosti, jakých se nedávno dopustili někteří židovští extremisté vůči křesťanům."

Zamyšlení nad Jeruzalémem

Proto zaznívá apel na všechny vlády, aby odsoudily jakýkoli druh násilných činů, "především ze strany té izraelské", právně je stíhaly a také jim do budoucna předcházely prostřednictvím "výchovy k bratrství". Další výzva, tentokrát však určená účastníkům shromáždění OSN, zní, aby do pracovních skupin zařadili konkrétní reflexi o městě Jeruzalém "s myšlenkou na něj jako na město setkání, tedy místo chráněné 'zvláštním statutem' garantovaným na mezinárodní úrovni".

Myšlenka zvláštního statutu

"Svatý stolec," řekl sekretář pro vztahy se státy, "již léta prosazuje myšlenku zvláštního statutu, protože je pevně přesvědčen, že ti, kdo spravují město Jeruzalém, musí dodržovat mezinárodně zaručené zásady", tedy "rovnost práv a povinností věřících tří monoteistických náboženství, absolutní záruku svobody vyznání a přístupu ke svatým místům a jejich uctívání, respektování statusu quo". Za tímto účelem je proto třeba "zachovat a podporovat specifický multináboženský charakter, duchovní rozměr, jedinečnou identitu a kulturní dědictví Jeruzaléma".

Setkání ve Vatikánských zahradách v roce 2014

V závěru svého projevu Mons. Gallagher připomněl papežova slova, kdy vyzval "Izraelce a Palestince k přímému dialogu", ale také papežova gesta, počínaje bezprecedentním setkáním izraelského prezidenta Šimona Perese a palestinského prezidenta Mahmúda Abbáse 8. června 2014 ve Vatikánu, aby se společně pomodlili za mír a zasadili olivovník ve Vatikánských zahradách. "Pokračujme v zalévání tohoto olivovníku," zněla arcibiskupova výzva, "zatímco čekáme, až se prezidenti obou států v doprovodu svých vlád vrátí, aby sklidili plody míru".

Setkání Perese a Abbáse ve Vatikánských zahradách v roce 2014
Setkání Perese a Abbáse ve Vatikánských zahradách v roce 2014

 

19. září 2023, 14:59