Matthew Kukah, biskup nigerijské diecéze Sokoto Matthew Kukah, biskup nigerijské diecéze Sokoto 

Ukamenování školačky v Nigérii

Muslimové i křesťané společně odsuzují krutý čin a apelují na úřady státu Sokoto, aby zjistily příčiny a pokusily se zachovat v zemi klid.

Gabriella Ceraso – Vatican News  

Jde o neopodstatněné násilí, zločin, který odsoudili muslimští a křesťanští náboženští představitelé v celé Nigérii, včetně nejvyššího představitele sultána Saada Abubakara, zatímco biskup státu Sokoto, který se stal dějištěm zločinu, nepřestává vyzývat ke klidu. Mons. Mathew Hassan Kukah, který byl incidentem šokován, naléhá na naplnění spravedlnosti za "zločinný a nelidský čin, který nemá nic společného s náboženstvím". Křesťané a muslimové, dodává ve zprávě zveřejněné na internetových stránkách diecéze, "spolu vždy v průběhu let pokojně koexistovali".

Davové šílenství

Podle zpráv, které zveřejnila místní média, jeden ze studentů veřejně obvinil mladou Deboru Samuelovou, studentku ekonomie, že na diskuzním chatu studentské skupiny zveřejnila urážky proroka Mohameda. Tak propuklo kolektivní šílenství, které se odehrálo na ShehuShagari College of Education ve státě Sokoto na severovýchodě Nigérie. Muslimští společníci mladé křesťanské studentky ji údajně vyvlekli ze školy, kde neúspěšně hledala útočiště a ochranu, aby ji ukamenovali a zapálili její tělo. Pachatelé již byli identifikováni, a to i díky videozáznamu, který svědčí o strašlivé smrti, což potvrdila sokotská policie, zatímco ústav byl na základě vládního nařízení uzavřen na dobu neurčitou.

Barbarský čin, při kterém zůstává rozum stát

Papežská nadace Pomoc církvi v nouzi v této africké zemi uvádí, že je touto "strašnou vraždou" hluboce otřesena: "Situace extremismu a násilí v zemi," píše se v prohlášení, "je v posledních letech strašná, mrazivá. Téměř každý týden dochází k únosům a desítkám mrtvých, ale tento barbarský čin nás nechává beze slov," říká Thomas Heine-Geldern, výkonný prezident nadace. Následují "myšlenky na křesťanské rodiny a společenství a také výzva k jednomyslnému odsouzení všech forem extremismu".

Obtížná situace v Nigérii

Nadace ve svém prohlášení rovněž připomíná, že "od roku 1999 přijalo dvanáct států v severní Nigérii trestní zákoníky šaría, které jsou paralelní se světskými a zvykovými soudy. Mnoho zákonů šaría v severní Nigérii stanoví velmi přísné tresty za rouhání, a to až po trest smrti. Šaría však alespoň zaručuje spravedlivý soudní proces, aniž by se uchýlila k lynčování a popravám bez soudu, jako tomu bylo v otřesném případu v Sokotu, který není v zemi první. Podle nejnovější zprávy o náboženské svobodě, kterou vypracovala nadace Pomoc církvi v nouzi, se situace v severní Nigérii po 20 letech platnosti šaríi zhoršila. Etnicita a náboženství se staly účinným prostředkem k získání moci, zdrojů a privilegií. Podle této zprávy šaría ještě více rozděluje zemi.

 

(vac)

14. května 2022, 16:16