Kardinál Louis Sako Kardinál Louis Sako 

Kardinál Sako: Znovu získat“ ztracené soužití“

Kardinál Sako v Iráku: Znovu získejme ztracené soužití tím, že půjdete cestou bratrství, kterou naznačil papež František.

Odmítání všech forem fundamentalismu, výchova k hodnotám tolerance v rodině a ve škole, podpora zdravé náboženské výchovy v mešitách a kostelích, reforma právního systému, která by zaručila plnohodnotnější občanství všem, poskytování správných, vyvážených a odborných informací. To je cesta k obnovení "ztraceného soužití" a harmonie, která iráckou společnost charakterizovala od starověku. Říká to kardinál Louis Raphael Sako, babylonský patriarcha Chaldejců, ve svém vyjádření, které je zveřejněno na internetových stránkách patriarchátu.

Chaldejský patriarcha v něm zdůrazňuje, že soužití a podpora hodnot umírněnosti, tolerance a respektu by se neměly omezovat na pouhá "hesla", ale měly by být výsledkem výchovného a institucionálního procesu, a připomíná, že v Iráku, kolébce starověkých mezopotámských civilizací, se tak děje v rámci výchovného procesu. Arabové, Kurdové, Turkmeni, muslimové, křesťané, Sabejci a Jezídové a další menšiny v minulosti pokojně koexistovali, "protože se cítili být součástí jedné země a měli příbuzenské vazby, jazyk a víru navzdory rozdílnému náboženství".  "Dnes," poznamenává, "Iráčané těchto časů litují, protože mají pocit, že mentalita kvót, náboženské, sektářské a etnické vyloučení a politický chaos zničily jejich společnost a ohrozily budoucnost jejich země, a rádi by toto ztracené soužití znovu získali.

Kardinál Sako proto vyzývá, abychom "využili" šťastného výsledku návštěvy papeže Františka v Iráku v březnu tohoto roku. Jeho projevy o jednotě v různosti - říká Sako-, výzvy k míru a nezabíjení ve jménu náboženství, které jsou připojeny k dokumentu o lidském bratrství podepsanému 4. února 2019 v Abú Zabí s šejkem Al-Azharu Ahmedem Al-Tayebem, ale také slova velkého ajatolláha Alího al-Sistáního během historického setkání 6. března jsou základem, z něhož lze toto soužití v harmonii v irácké společnosti obnovit.

Aby to bylo možné, je třeba se především zříci všech forem fundamentalismu, který - jak se zdůrazňuje ve vyjádření kardinála Sako - není návratem k počátkům, ale stal se "fanatickou a extremistickou" ideologií. "Fundamentalismus využívá náboženství jako zástěrku pro politické a finanční zájmy, odmítá pluralismus a podněcuje k likvidaci druhého a je "cizí povaze Iráčanů a jejich civilizaci, která se vyznačuje pluralismem a uctivým přijímáním druhého". Proto je třeba proti němu bojovat prostřednictvím náboženského poselství opačného směru. V tomto smyslu bude zásadní úloha rodiny a školy při výchově mladých lidí k toleranci, úctě k víře druhých a k hodnotám svobody, spravedlnosti a rovnosti uvedeným ve Všeobecné deklaraci lidských práv.

Neméně důležitá je role médií, která mají poskytovat vyvážené, korektní a profesionální informace. Kardinál dále zdůrazňuje zásadní význam "zdravé duchovní výchovy v mešitách a kostelích". Náboženští představitelé musí zdůrazňovat bohatství náboženské, sociální a kulturní rozmanitosti irácké společnosti. "Existují verše z Bible a Koránu, které podporují tuto vizi soužití, tolerance, lásky a solidarity," podotýká kardinál Sako.

Vzhledem k multietnickému a multináboženskému charakteru irácké společnosti se chaldejský patriarcha nakonec v tomto směru vrací k požadavku na reformu legislativy země, zejména s ohledem na osobní status a svobodu vyznání, aby bylo zajištěno plné a účinné občanství pro všechny Iráčany bez ohledu na jejich náboženskou, etnickou a kulturní příslušnost. Je třeba připomenout, že nová ústava z roku 2005 sice formálně zaručuje respektování svobody vyznání, ale islám je i nadále privilegovaným náboženstvím na úkor menšin, které jsou fakticky diskriminovány, a to i v přístupu k veřejným funkcím.

(VNS)

24. června 2021, 13:19