Jeden z rukopisů kláštera Deir Al Surian Jeden z rukopisů kláštera Deir Al Surian 

Deir al-Surian: Záchrana starokřesťanských rukopisů v Egyptě

Britsko-egyptská nadace pracuje již dvacet let na zachování a restaurování jedné z nejprestižnějších sbírek starověkých rukopisů, obsahují křesťanské texty výjimečné historické hodnoty, které byly po staletí tajně uchovávány.

Je to jeden z nejstarších klášterů známých modernímu světu. Deir al-Surian byl zřejmě založen v 6. století našeho letopočtu, ačkoli se jedná pouze o hypotézu společnou několika výzkumníkům. Ve skutečnosti je St. Mary Deipara jedním ze čtyř klášterů, které přežily z přibližně šesti set v té době existujících, postavených mezi čtvrtým a šestým stoletím.

V průběhu let byl Deir al-Surian, který se nachází v poušti Nitrie poblíž Alexandrie v Dolním Egyptě, obsazen několika klášterními komunitami pocházejícími z Levanta a Etiopie, zejména však ze Sýrie.

Klášter  Deir al-Surian
Klášter Deir al-Surian

Tři syrští mniši, Matouš, Abraham a Theodor, byli zodpovědní za založení první knihovny křesťanských rukopisů v 9. století. V 10. století byla obohacena o dvě stě padesát rukopisů, které tehdejší opat, Mojžíš z Nisibu, přivezl ze své pětileté cesty do Bagdádu. Od té doby klášter Deir al-Surian obsahuje nejstarší křesťanské spisy v koptštině, syrštině, arabštině a etiopštině. V knihovně jsou umístěna také díla raných církevních otců, jako je sv. Jan Zlatoústý a Řehoř z Nyssy.

Jde o výjimečné a jedinečné rukopisy, dlouho utajované. V 18. a 19. století byla některá díla odnesena do Evropy a nyní jsou rozdělena mezi Vatikánskou knihovnu - darem papeži Klementovi XI - a Britskou knihovnu. Aby zastavili toto krvácení, mniši z Deir al-Surian svou knihovnu uzavřeli a zapečetili. Svět na ni zapomněl na více než století, až do stavebních prací v 90. letech.

Záchrana znovuobjevených rukopisů

Fragmenty rukopisů pod podlahou

Knihovník kláštera, otec Abouna Bigoul, šel tehdy do „pevnosti“, opevněné čtvercové věže kláštera, a objevil tam fragmenty rukopisů pod podlahou, která se během rekonstrukčních prací hroutila. Některé z těchto fragmentů jsou v žalostném stavu, protože strávily staletí pod nohama mnichů.

Abouna Bigoul je knihovník, takže zná hodnotu svazků ve sbírce kláštera. Přesto není odborníkem a nemůže restaurovat tyto starodávné stránky a vzácné texty, které obsahují, které by měly být rozhodně zachráněny před zánikem.

Otec Abouna tedy napsal Elisabeth Sobczynski, kurátorce v Londýně: „Madam, objevili jsme fragmenty velmi starých rukopisů v troskách tajné místnosti, jejíž podlaha se zhroutila. Odborníci pracující na freskách v našem kostele mi dali Vaše jméno. Chcete nám přijít pomoci? Jsem jen knihovník. Chybí mi odborné znalosti, abych věděl, co mám dělat. “Elizabeth přečetla tuto zprávu několikrát, překvapená, že knihovník si vybral právě ji. Odletěla do Egypta a sešla se s knihovníkem v jeho pouštním klášteře.

Restaurování jednoho z kodexů
Restaurování jednoho z kodexů

Klášterní rada byla zpočátku pochopitelně obezřetná. Elisabeth několik dní trpělivě čekala, aniž by viděla jedinou knihu, dokud jí knihovník pátého dne nedal obrovskou sadu klíčů. Společně došli ke dveřím knihovny. Abouna Bigoul rozlomil pečeť, dveře se otevřely, a když se usadil prach nashromážděný za ta léta na dveřích, Elisabeth objevila dlouho skrývaný poklad: „Byl to jedinečný okamžik v mém životě,“ řekne později: „emoce bez srovnání.“

Před jejíma nevěřícíma očima leželo 1200 svazků. Jeden fragment hned jednoznačně upoutal její pozornost. Nesl datum: „listopad roku 411“. Patří ke svazku, který byl dříve přenesen do Britské knihovny, je tedy částí vzácného rukopisu, který obsahuje syrské texty z řeckého starověku. Tato poslední stránka uvádí seznam jmen křesťanů pronásledovaných a zabitých perským králem. Tento seznam byl napsán na pokyn syrského biskupa Maruthy, aby uctil památku mučedníků. Ve spodní části stránky na fragment nalezený v Deir al-Surian napsal biskup své jméno a datum. Díky tomuto nápisu je tato stránka nejstarším přesně datovaným křesťanským textem.

Existují desítky podobných příběhů. Objev rukopisů je sám o sobě silný příběh. Co obsahují, bude i naším příběhem. Je třeba udělat vše pro jejich záchranu.

Levantská nadace

Elisabeth Sobczynski byla starověkou sbírkou okouzlena. Přesto jsou její prostředky omezené. Sama dokáže vložit svou vášeň a zvědavost. Přála by si však, aby se toto neocenitelné literární a křesťanské dědictví zachovalo i do dalších generací.

Považuje za nemyslitelné nechat rozpadnout jeden ze dvou nejstarších existujících úplných textů Janova evangelia přeložených do koptského jazyka.

Aby bylo možné provést záchrannou akci a vyškolit ostatní v technikách konzervace, bylo by nutné získat finanční prostředky. Elisabeth vytvořila The Levantine Foundation a získala podporu britského prince Charlese. Díky dárcům, kteří projevili zájem, se akce rozběhla.

K dnešnímu dni bylo pečlivě zachráněno 130 rukopisů a 300 fragmentů, zejména díky štědrosti British Council a Britského ministerstva pro digitální kulturu, média a sport, které v posledních dvou letech podpořilo nadaci Levantine Foundation a umožnilo konzervaci 22 kodexů. I když ne všechna díla vyžadují velkou konzervaci, stovky dalších budou muset projít rukama kurátorů zapojených do tohoto dobrodružství.

Kvůli pandemii byly v loňském roce pozastaveny fundraisingové kampaně. Obnovit by se měly v roce 2022. Elisabeth bude muset znovu aktivovat dárce, aby mohla financovat další konzervační práce, a jak sama říká, pandemie ji nezastaví.

Elisabeth Sobczynski s knihovníkem kláštera
Elisabeth Sobczynski s knihovníkem kláštera

Pro budoucí generace

Jeden ze závazků přijatých v letošním roce se týká mladších generací a snaží se jim pomoci pochopit, jak můžeme nahlížet do hitorie. Nadace tedy zahájila vzdělávací program s názvem „Zázraky písma“, který zkoumá historii výroby starověkých knih neboli kodexů.

Nadace vytvořila video, které je možné si prohlédnout v plném rozsahu v angličtině a arabštině, vytvořené pro děti ve věku 9 až 11 let. Má sloužit jako zdroj pro učitele základních škol v Egyptě i jinde a pro ty, kteří organizují vzdělávací programy v muzeích a knihovnách.

Cílem nadace je zvýšit povědomí o historickém významu psaní a ukázat výrobu jednoduchého zápisníku pomocí koptských technik vázání knih, které sloužily jako základ pro výrobu knih již v 1. století našeho letopočtu.

 

Jean Charles Putzolu, Vatican News

(vac)

7. května 2021, 15:25