Restaurační práce na Pietě Bandini Restaurační práce na Pietě Bandini 

Veřejné restaurování Michelangelovy Piety Bandini

V době sociálního distancování a celé řady nařízení omezujících společenský život, jistě potěší - možná i na dálku - počin hutě florentského dómu Santa Maria Del Fiore. Návštěvníci mohou požádat o výklad a prohlídku jednoho z nejvýznamnějších děl Michelangela Bounarrotiho, Piety Bandini, na níž právě probíhají restaurační práce.

Pieta Bandini patří k pozdním Michelangelovým dílům z let 1547-1555. Na rozdíl od známé vatikánské Piety i jeho vůbec posledního díla Piety Rondanini, kde - byť pokaždé ve zcela jiných výrazových polohách - zachycoval klasické téma matky s mrtvým tělem syna, florentskou Pietu tvoří čtyři postavy: Kristovo tělo podpírají spolu s Marií také Magdaléna a Nikodém, kterému Michelangelo propůjčil svou podobu.

Vasari a Condivi, Michelangelovi životopisci, svorně vyprávějí, že sousoší bylo určeno do římského kostela, na místo, kde si umělec přál spočinout po smrti. Michelangelo jej však nedokončil. Ve chvíli neútěchy se dokonce pokusil o jeho zničení. Poškozené dílo po složitých peripetiích doputovalo z Říma do Florencie. Pieta se ocitla nejprve v podzemí baziliky San Lorenzo, v roce 1722 byla z popudu Cosima III. přenesena za hlavní oltář florentské katedrály a teprve před pěti lety umístěna do nového Dómského muzea.

Probíhající restaurační práce jsou vůbec prvními, jimiž Pieta Bandini prochází. Za celých 470 let její existence nenacházíme v pramenech dokumentaci o žádném zásahu, s jedinou výjimkou Michelangelova přítele, Tiberia Calcagniho, v době velmi blízké vzniku díla (1565). Doloženo je však pořízení sádrové kopie v roce 1882, uchovávané v Gipsotece florentského uměleckého lycea (Liceo Artistico di Porta Romana).

Právě očištění značných sádrových zbytků je věnována první fáze restauračních prací. Dále se bude hledat vhodná technologie k odstranění chromatických změn vyvolaných různými úpravami povrchu carrarského mramoru, aby se obnažily dosud neznámé detaily díla, dokumentující Michelangelovu sochařskou techniku.

(job)

Pieta Bandini, detail Nikodém
Pieta Bandini, detail Nikodém
26. září 2020, 14:39