ilustrační foto ilustrační foto 

Papua Nová Guinea: Církev hájí ženy obviněné z čarodějnictví

Hony na čarodějce známe nejčastěji z filmové produkce, která chce ilustrovat hrůzy středověku. Možná proto překvapí, že nejsou doménou dob dávno minulých. Lidská pověrčivost posilovaná démony strachu je odedávna náchylná uvěřit, že vlastní dobro lze zajistit zničením druhého člověka.

Na některých místech naší planety obviňování žen z čarodějnictví stále kvete. Patří mezi ně Oceánie s odlehlými ostrovy a komunitami.

Na nedávné případy tří žen, mučených a nakonec v poslední chvíli zachráněných v Papuy Nové Guineji upozornila na stránkách deníku Osservatore Romano švýcarská sestra Lorena Jenal. Tato františkánská misionářka se po více než třicet let snaží přijímat a chránit ženy obviněné z čarodějnictví. V provincii Southern Highlands jen za poslední rok padlo za oběť těmto obviněním 12 žen a dalších 76 zažilo pronásledování, bití a lynčování unikly jen o píď.

“Mnoho žen bylo mučeno a zabito ve vzdálenějších vesnicích této provincie. Rodiny ale často mlčí ze strachu z další odvety,” vypráví sestra Lorena. Její komunita se snaží zajistit pronásledovaným ženám život v bezpečí, hostí ženy prchající před ponižováním a mučením. Snaží se také vštípit místním obyvatelům morální povinnost chránit vlastní matky a sestry a bojovat proti pověrám, s nimiž je čarodějnictví spojováno. Právě v těchto dnech otevírají františkánské sestry ve městě Mendi nový “Dům naděje” pro oběti násilí, kam se tyto ženy mohou uchýlit, dostat lékařskou pomoc, přijetí a ochranu.

Změna mentality není snadná. Sestry se ale pokoušejí alespoň o pokojné manifestace proti těmto praktikám. Nedávno se vypravily v procesí za zpěvu a modliteb na místa, kde byly zmíněné tři ženy mučeny, a vybízely ke skoncování s pověrčivými praktikami.

Místní biskup Donald Francis Lippert z řádu kapucínů poukazuje na netečnost místních autorit k tomuto fenoménu. Nejlepší lék spatřuje v evangelizaci, totiž v doprovázení lidí k poznání osobního vztahu s Kristem. “Tudy vede cesta k šíření nezcizitelné důstojnosti lidské osoby. Právě toto je cesta k osvobození lidského srdce, ke změně chování mezi lidmi, proměně jejich mentality a opuštění magických praktik.”

 

Místní církev v papuánské provincii Southern Highlands vyhlásila minulý měsíc zvláštní den proti obviňování z čarodějnictví. Zapojily se do něho místní sdružení farnosti, laická společenství, studenti, ale také zdravotníci, skupiny mladých, ženské organizace a veřejní činitelé. Snažili se zejména hlásat důstojnost každého člověka, zejména žen a matek. Biskup Lippert vidí hlavní problém v beztrestnosti honů na čarodějnice. “Útoky na lidi podezřelé z praktikování černé magie se zastaví teprve tehdy, až budou agresoři zadrženi a odsouzeni,” dodává.

Vláda v Papuy Nové Guineji prozatím nevzala tento fenomén vážně na vědomí. Teprve v roce 2013, po mezinárodním skandálu vyvolaném medializací vražd žen považovaných za “čarodějky”, tamní parlament zrušil zákon o čarodějnictví z roku 1971. Ten rozděloval čarodějnictví na “dobré” a “zlé” a podezření zabitého z čarodějnictví bylo v případech vražd považováno za polehčující okolnost.

V boji proti pověrám a magickým praktikám je přínos místní církve - a tedy dvou milionů katolíků, tvořících přes čtvrtinu populace - zcela zásadní, říká misionář Franco Zocca z kongregace verbistů. “Víra v moc Ježíše Krista je nejmocnější protilátkou na víru v démony”. Reakce ze strany státu je však rovněž potřebná, dodává misionář.

(job)

5. září 2020, 13:40