Katedrála Notre Dame, Paříž Katedrála Notre Dame, Paříž 

Katedrála Notre Dame bude obnovena bez moderních dodatků

Katedrála Notre Dame bude obnovena co nejvěrněji podle stavu před požárem. Definitivní rozhodnutí padlo na zasedání Národní komise pro památky a architekturu. Prezident Macron ustoupil od svých představ na “modernizaci” pařížské katedrály.

Debatu nad rekonstrukcí katedrály po loňském požáru doprovázelo mnoho emocí. Rozvířil je sám prezident, který prohlašoval, že Notre Dame obnoví během pěti let a že bude ještě krásnější než dřív. Emanuel Macron od počátku připouštěl možnost, že se naše epocha zapíše do vzhledu stavby nějakým novým prvkem, “gestem” současné architektury. Deklarace francouzského prezidenta probudila fantazii mnoha architektů a zároveň znepokojila konzervátory a památkáře. Projekty architektonických studií navrhovaly například ohromnou vyhlídkovou terasu na střeše nebo konstrukce ze skla a oceli. Na vlně dnešních ekologismů se nesl návrh Clementa Willemina, připraveného vybudovat na střeše Notre Dame pomník vyhynulým druhům rostlin a zvířat formou velké zahrady. Umírněnější architekti experimentovali pouze se sanktusníkem.

Historikové umění a památkáři nicméně od počátku vybízeli ke střízlivosti. V petici, vydané několik týdnů po požáru a podepsané téměř dvanácti sty odborníky, prosili prezidenta o zachování rozvahy. Nakonec se přívržencům exaktní rekonstrukce podařilo přesvědčit jak prezidenta, tak veřejné mínění. Elisejský palác informoval, že prezident Macron ustoupil od svých dřívějších idejí a Národní komise pro památky a architekturu jednomyslně schválila projekt co nejvěrnější obnovy katedrály Notre Dame, respektující předchozí tvarosloví i materiály. Znamená to mimo jiné, že krovy budou provedeny ze dřeva a sanktusník pokryt olovem.

(job)

10. července 2020, 15:13