Papež František při generální audienci ve středu 29. května Papež František při generální audienci ve středu 29. května  (Vatican Media)

Papež v apelech při generální audienci: Prosme Boha, aby nám dal milost pokoje

Při generální audienci ve středu 29. května papež František zahájil nový cyklus katechezí, věnovaný Duchu svatému a církvi. Po pronesení katecheze, v pozdravech adresovaných jednotlivým jazykovým skupinám, obrátil pozornost k aktuálnímu dění.

Vatican News

Nejprve opětovně vyjádřil blízkost obyvatelům Papui-Nové Guineji, kterou minulý pátek zasáhl ničivý sesuv půdy v provincii Enga.

„Chci vás ujistit o svých modlitbách za oběti velkého sesuvu půdy, který se přehnal přes některé vesnice na Papui-Nové Guineji. Kéž Bůh utěší jejich rodinné příslušníky, ty, kteří přišli o své domovy, i papuánský lid, s nímž se, dá-li Bůh, setkám v září“.

Poté upozornil na beatifikaci italského mučedníka fašismu, otce Rossiho.

„Minulou neděli byl v Novaře blahořečen otec Giuseppe Rossi, kněz a mučedník, horlivý hlasatel milosrdné lásky. V tragickém období druhé světové války neopustil své stádce, ale bránil je až do prolití své krve. Kéž nám jeho hrdinské svědectví pomáhá statečně čelit životním zkouškám. Zatleskejme novému blahoslavenému“.

Don Giuseppe Rossi, narozený v roce 1912, jako diecézní kněz působil v údolí Ossola v severoitalském Piemontu, když se toto území několik měsíců před koncem druhé světové války stalo dějištěm střetu mezi partyzány a fašisty. V odvetu rozpoutala fašistická milice Černé brigády z Ravenny, jedna z nejkrutějších a nejprotiklerikálnějších, represe proti obyvatelstvu. Psal se 26. únor 1945, když byl don Giuseppe unesen, převezen do Vallone dei Colombetti, donucen vykopat si holýma rukama hrob a poté fašistickými milicionáři zmrzačen a zastřelen.

V závěru papež František připomněl svého předchůdce sv. Pavla VI. a vyzval k modlitbě za mír ve světě:

„Dnes slavíme liturgickou památku svatého Pavla VI., pastýře hořícího láskou ke Kristu, k církvi a k lidstvu. Kéž toto výročí pomůže všem znovu objevit radost z toho, že jsou křesťany, a inspiruje k obnovenému odhodlání budovat civilizaci lásky. A prosím, pokud máte čas, přečtěte si list Pavla VI. „Evangelii nuntiandi“, který je aktuální i dnes.

Mé myšlenky směřují k sužované Ukrajině. Onehdy jsem přijal malé chlapce a dívky, kteří utrpěli popáleniny, ve válce přišli o nohy: válka je vždycky krutost. Tito malí chlapci a děvčata musí začít chodit, pohybovat se za pomoci umělých končetin... ztratili úsměv. Je to velmi zlé, velmi smutné, když dítě ztratí úsměv. Modleme se za ukrajinské děti. A nezapomínejme na Palestinu, Izrael, kteří tolik trpí: ať válka skončí. A nezapomínejme na Myanmar a na tolik zemí, které jsou ve válce. Děti trpí, děti ve válce trpí. Prosme Boha, aby byl všem nablízku a dal nám milost pokoje“.

29. května 2024, 10:56