Papež se v bazilice svatého Kříže setkal se stovkou kněží z římského centra

Papež František se v bazilice za zavřenými dveřmi setkal s faráři, vikáři, rektory a nemocničními kaplany z centrálního sektoru Říma. Ústředním tématem zhruba dvouhodinového dialogu byla pastorační témata se zaměřením na péči o seniory, děti a chudé. Biskup Reina: Hovořilo se o potenciálu kostelů v centru, nikoli o problémech, přičemž se přihlíželo k jubileu. Mons. Pesce: Byl to okamžik společenství, který dává nové podněty naší službě.

Salvatore Cernuzio – Vatican News

Přesně ve čtyři hodiny odpoledne se na příjezdové cestě vedoucí do baziliky svatého Kříže objevil již známý bílý Fiat 500 L. V historické římské bazilice ve čtvrti Eskvilín se dnes odpoledne, 3. května, papež František setkal s přibližně stovkou farářů, farních vikářů, rektorů kostelů v historickém centru a několika nemocničními kaplany, kteří působí v centrálním sektoru římské diecéze, jenž sdružuje pět prefektur, celkem 38 farností. Průjezd papežova auta přivítala malá skupinka věřících, která se zde shromažďovala již od tří hodin odpoledne. Před vjezdem do brány vedoucí do místností přiléhajících k bazilice, kde se dialog odehrával za zavřenými dveřmi, zareagoval i papež František a pokynul shromážděným lidem za sklem vozu.

Papež v dialogu s kněžími centrálního sektoru Říma
Papež v dialogu s kněžími centrálního sektoru Říma

Otázky a odpovědi na témata související s pastorační činností

Přibližně dvouhodinový dialog, jemuž předcházel krátký pozdrav biskupa Balda Reiny a modlitba žalmu, byl protkán otázkami a odpověďmi na všechna témata, která se tak či onak dotýkají pastorační činnosti, se zaměřením na péči a blízkost k dětem a zejména ke starým lidem, kteří jsou nositeli moudrosti a neměli by být zavrženi, ale opatrováni, a také na práci se slabšími vrstvami společnosti, včetně migrantů a bezdomovců, kteří se pohybují v tak obtížné oblasti, jako je nádraží Termini. Nevyhnutelně zazněla zmínka o nadcházejícím jubileu a přijetí poutníků, kteří přijedou z celého světa, se zaměřením zejména na historické centrum Říma.

Papež v dialogu s kněžími centrálního sektoru Říma
Papež v dialogu s kněžími centrálního sektoru Říma

Obdivuhodná složitost kostelů v centru

Kněze, s nimiž se papež setkal, přivítal v bazilice její velmi mladý farář don Alessandro Pugiotto a mons. Francesco Pesce, jmenovaný koordinátorem tohoto sektoru poté, co byl 6. dubna jmenován pomocný biskup, jezuita Daniele Libanori, dosud pověřený vedením římského centra, papežovým poradcem pro zasvěcený život.

Papež v dialogu s kněžími centrálního sektoru Říma
Papež v dialogu s kněžími centrálního sektoru Říma

A právě monsignor Pesce nám dává nahlédnout do tohoto dialogu s papežem, v němž, jak vysvětluje, se kněží snažili Svatému otci říci, vypůjčujíce si slova Amoris Laetitia, o 'podivuhodné spoluúčasti' této části římské církve, v níž je zastoupen celý svět a která bude bránou k Jubileu. Emoce z tohoto setkání se okamžitě proměnily ve vděčnost a modlitbu za papeže, dodal mons. Pesce. „Byl to velký okamžik společenství, úsek cesty uražený bok po boku, který nám dává nový impuls pro naši službu nejen katolíkům historického centra, ale celému světu, který zde denně potkáváme ve tvářích turistů a poutníků. V historickém centru není mnoho obyvatel, ale většina Římanů sem přichází za prací“, zdůrazňuje pastorační koordinátor. „I když v našich farnostech není tolik mladých lidí, večer jsou všichni mladí Římané v historickém centru“.

Papež v dialogu s kněžími centrálního sektoru Říma
Papež v dialogu s kněžími centrálního sektoru Říma

Pohled do budoucnosti a jubileum

Biskup Reina hovoří o velmi srdečném setkání, při kterém papež vyjádřil veškerou svou otcovskou náklonnost ke kněžím, ale také svou pastorační osobitost. Jako farář vyprávěl o svých zkušenostech, dal velmi užitečné rady pro pastorační situaci v historickém centru. Všichni kněží byli velmi spokojeni. Potvrdil to i farář don Alessandro, který vysvětlil, že s papežem hovořili o potenciálu kostelů v historickém centru, nikoliv o problémech, s ohledem na budoucnost, na jubileum, na přijetí poutníků, na přijetí Římanů, kteří sem přicházejí za prací... „Potenciál kostelů v centru, které nejsou mrtvé, ale živé a žijící. Opravdu krásné setkání“, komentoval farář, „při kterém nám papež velmi pomohl podívat se na to pozitivní, na to krásné“.

Papež v dialogu s kněžími centrálního sektoru Říma
Papež v dialogu s kněžími centrálního sektoru Říma

Pozdrav s kněžími i shromážděnými věřícími

Na závěr setkání Jorge Mario Bergoglio postupně pozdravil přítomné kněze. Fotografie, potřesení rukou, předání růženců a drobných dárků. Mezitím se na prostranství shromáždil dav více než padesáti věřících, který se přidal k ostatním již přítomným. Papež ve svém autě projel kolem, aby je pozdravil, a zastavil se zejména, aby si promluvil s jedním chlapcem a podepsal se mu sádru jeho ruky.

Papež v dialogu s kněžími centrálního sektoru Říma
Papež v dialogu s kněžími centrálního sektoru Říma

Poslední setkání v sektorech římské diecéze

Dnešní setkání je poslední z řady návštěv, které papež uskutečnil v sektorech diecéze, jejímž je biskupem, aby se setkal s faráři jednotlivých prefektur a volně a otevřeně si s nimi vyměňoval názory, a tak z první ruky poznal skutečnosti vlastní jeho diecézi. To je něco, co, jak sám papež několikrát řekl, biskupovi vždycky velmi prospěje.

Papež v dialogu s kněžími centrálního sektoru Říma
Papež v dialogu s kněžími centrálního sektoru Říma
3. května 2024, 20:37