Papež František při nedávném setkání s kněžími římské diecéze v bazilice sv. Kříže Papež František při nedávném setkání s kněžími římské diecéze v bazilice sv. Kříže  (Vatican Media)

Papež se setká s římskými kněžími, vysvěcenými před čtyřiceti lety

Dnes, 14. května 2024, v 15:30 se papež František vydá do římské farnosti San Giuseppe al Trionfale (via Bernardino Telesio, 4/b), kde se setká s kněžími od 40 let svěcení výše. Celkem se setkání zúčastní asi šedesát kněží a přítomni budou také biskup Baldo Reina, viceregent římské diecéze, a biskup Michele Di Tolve, delegát pro péči o jáhny, klérus a řeholní život.

Vatican News

Ve středu 29. května, opět v 15.30, se pak papež setká s kněžími vysvěcenými v letech 2024-2014, tedy pastoračně působících v prvních deseti letech od vysvěcení; setkání se uskuteční v Domě sester Učednic Božského Mistra (via Portuense, 739). Následně se setká také s kněžími od 11 do 39 let svěcení.

„Přáním Svatého otce je, aby se po ukončení prohlídky sektorů římské diecéze setkal se všemi kněžími podle ročníků kněžského svěcení. Touží totiž i nadále udržovat přímý dialog s kněžími své diecéze“, vysvětlil monsignor Di Tolve, který dodal: „Papež začíná tuto cestu setkáním s nejzralejšími kněžími, s těmi, kteří prošli různými obdobími života římské diecéze. Jedním z témat dialogu bude i nedávné vydání jubilejní buly“.

14. května 2024, 13:02