Papež František při audienci pro dětské pacienty římské nemocnice Bambino Gesú Papež František při audienci pro dětské pacienty římské nemocnice Bambino Gesú  (Vatican Media)

Papež poděkoval dětem z perugijské nemocnice za jejich blízkost

Papež František odpověděl na dopis, který mu poslaly děti ošetřované v italské nemocnici, když měl zdravotní problémy. Srdečně jim děkuje za milá slova a přání, prosí Matku Boží, aby nad nimi bděla, a vybízí je, aby v temnotě nemoci našly paprsek světla.

Deborah Castellano Lubov – Vatican News

Papež František poděkoval dětem z nemocnice v italské Perugii za to, že mu projevily blízkost, když prožíval zdravotní problémy.

V listě, který papež 12. dubna zaslal na nemocniční oddělení, kde jsou umístěny nemocné děti všech věkových kategorií z celého světa, připomněl dopis, který mu poslaly a v němž mu vyjádřily svou pozornost a přání, aby se mu vrátilo zdraví.

„Velmi dobře vám rozumíme, i naše dny jsou někdy těžké a plné utrpení, zdá se, že nikdy nekončí!“,  napsaly děti a poznamenaly, že někdy se jejich škole říká „duhová“, protože „přináší paprsek slunce do temnoty nemoci“.

Najít paprsek světla uprostřed nemoci

Svatý otec ve své odpovědi nejprve vyjádřil upřímné poděkování dětem, jejich rodičům a všem, kteří se o ně starají.

Povzbudil je, aby šly vpřed navzdory všem problémům a utrpení, kterým čelí, a vyzval je, aby vždy nacházely paprsek světla v temnotě nemoci.

Svatý otec také zdůraznil význam školy jako prostředku vzájemného setkávání a učení.

Na závěr papež František dětským pacientům popřál hezké prožití velikonoční doby, svěřil je do péče Panny Marie a udělil jim požehnání.

14. května 2024, 16:34