Skončilo zasedání Rady kardinálů

Komuniké Tiskové kanceláře Svatého stolce o zasedání Rady kardinálů.

Vatican News

Ve dnech 15. a 16. dubna se v Domě svaté Marty konalo zasedání Rady kardinálů.

Spolu s papežem byli přítomni kardinálové, kteří jsou jejími členy, a sekretář Rady.

15. dubna pokračovala reflexe o úloze žen v církvi, k níž přispěly svými úvahami s. Regina da Costa Pedro z Kongregace misionářek Neposkvrněné, která přinesla konkrétní příběhy a myšlenky některých brazilských žen, a profesorka Stella Morra, která vyučuje na Teologické fakultě Papežské univerzity Gregoriana a zkoumala, jakou roli hrají kultury při uznávání role žen na různých místech planety.

Úterý 16. dunba začalo zprávou kardinála Maria Grecha a biskupa Piera Cody o probíhající synodě a skončilo po reflexi o implementaci apoštolské konstituce Praedicate evangelium v diecézních kuriích zprávami jednotlivých kardinálů o sociální, politické a církevní situaci v jejich jednotlivých regionech.

V průběhu zasedání zazněly zmínky - a několikrát i modlitby - věnované válečným situacím a konfliktům, které se odehrávají na mnoha místech světa, zejména na Blízkém východě a na Ukrajině. Kardinálové - a spolu s nimi i papež - vyjádřili znepokojení nad tím, co se děje, a naději, že se zvýší úsilí o nalezení cest vyjednávání a míru. Příští zasedání Rady se bude konat v červnu 2024.

16. dubna 2024, 19:45