Audience pro členy Papal Foundation a studenty podporované touto nadací Audience pro členy Papal Foundation a studenty podporované touto nadací  (Vatican Media)

Papež k Papal Foundation: Velkorysostí a solidaritou reagujete na lhostejnost a individualismus

Papež František přijal členy Papal Foundation (Papežské nadace), která podporuje různé vzdělávací, charitativní a apoštolské projekty církve a uděluje stipendia laikům, kněžím a řeholníkům ke studiu v Římě. Její programy, zdůraznil papež při poděkování této charitativní organizaci, podporují duchovní pouto a bratrské spojení s lidmi z mnoha různých kultur, jazyků a regionů, kterým je poskytována pomoc.

Tiziana Campisi – Vatican News

Papež František vyjádřil poděkování členům Papežské nadace, které přijal na audienci v Klementinském sále Apoštolského paláce u příležitosti jejich každoroční pouti do Říma. Jak řekl, právě prostřednictvím pomoci, kterou tato nadace poskytuje vzdělávacím, charitativním a apoštolským projektům, se totiž podporuje integrální rozvoj, zejména chudých, uprchlíků, přistěhovalců a také rostoucího počtu lidí postižených válkou a násilím. Díky stipendiím nadace umožňuje laikům, zasvěceným mužům a ženám, seminaristům a kněžím z rozvojových zemí pokračovat ve studiu na papežských univerzitách v Římě. Za více než dvacet let stipendia využilo již 1 700 osob, které tímto způsobem získaly nástroje k účinnějšímu svědectví o evangeliu v zemích svého původu i jinde.

„Prostřednictvím těchto rozmanitých a chvályhodných iniciativ i nadále pomáháte Petrovým nástupcům v růstu četných místních církví a v péči o mnoho znevýhodněných lidí, a to jako odpověď na pověření, které Kristus svěřil tomuto apoštolovi. Za veškerou vaši štědrost vám vyjadřuji upřímnou vděčnost“.

Záběr z audience
Záběr z audience

Solidarita podložená katolickou vírou

Práce Papežské nadace je prací, jež nachází svůj zdroj a inspiraci v katolické víře, která, jak zdůraznil František, se musí neustále živit účastí na životě církve, svátostmi a časem stráveným v tichu před Hospodinem v modlitbě a adoraci.

„Nezapomínejte na modlitbu klanění: modlitbu klanění jsme zanedbali, musíme se jí znovu ujmout. Adorujte v tichu“.

Záběr z audience
Záběr z audience

Bratrské pouto s mnoha lidmi

Papež připomněl, že církev se připravuje na oslavu jubilea roku 2025 Rokem modlitby. Vytrvalou modlitbou se stáváme postupně jedním srdcem a jednou duší jak s Ježíšem, tak s druhými, dodal František, a to se promítá do solidarity a sdílení našeho každodenního chleba.

„Programy Papežské nadace podporují duchovní pouto a bratrské spojení s lidmi z mnoha různých kultur, jazyků a regionů, kterým je poskytována pomoc. Vaše služba je o to potřebnější v naší době, poznamenané individualismem a lhostejností“.

Záběr z audience
Záběr z audience

Nové záměry nadace

Papežská nadace oznámila, že v letošním roce věnuje 14,7 milionu dolarů na granty, stipendia a humanitární pomoc ve službě papeži a katolické církvi na celém světě. Letos tento subjekt rozdělí 9 921 000 dolarů v grantech na podporu 118 projektů pro nejchudší ve více než 60 zemích a poskytne 819 000 dolarů ve stipendiích, která umožní více než 100 kněžím, řeholníkům a seminaristům studovat v Římě v rámci stipendijního programu svatého Jana Pavla II. V neposlední řadě bude nadace poskytovat také humanitární pomoc prostřednictvím svého Misijního fondu, který vyčlení 4 miliony dolarů v nouzových fondech pro krizové situace, na nasycení hladových, péči o nemocné a poskytnutí přístřeší bezdomovcům. Od svého založení Papežská nadace, jediná charitativní organizace ve Spojených státech amerických zaměřená výhradně na potřeby katolické církve, rozdělila více než 225 milionů dolarů na více než 2 400 projektů.

Záběr z audience
Záběr z audience

 

12. dubna 2024, 12:46