Papež přichází na audienci pro účastníky kurzu o významu vnitřního oboru svědomí (forum internum) Papež přichází na audienci pro účastníky kurzu o významu vnitřního oboru svědomí (forum internum)  (Vatican Media)

Rozhřešujte s mateřskou něhou, vybízí papež zpovědníky

Papež František vyzval kněze, aby byli při zpovědi velkorysí, laskaví, otcovští a také mateřští. Bůh je milosrdenství, připomněl papež v pátek 8. března při audienci pro účastníky kurzu o významu vnitřního oboru svědomí (forum internum), každoročně pořádaného pro zpovědníky v Apoštolské penitenciárii.

Gudrun Sailer – Vatican News

Papež nepronesl promluvu osobně, ale předal její rukopis, což znamená, že projev je považován za pronesený. V textu povzbudil kněze, aby prožívali každou zpověď jako jedinečný a neopakovatelný okamžik milosti a velkoryse nabízeli Boží odpuštění „s laskavostí, otcovstvím a, troufám si říci, také s mateřskou něhou“, píše papež doslova. V každém skutku milosrdenství, v každém skutku lásky září Boží tvář, dodává. Proto je úkol zpovědníka krásný a ústřední, protože umožňuje pomoci mnoha bratřím a sestrám zakusit něhu Boží lásky.

Záběr z audience
Záběr z audience

František se v pozdravu adresovaném kněžím a seminaristům věnoval do značné míry zapomenuté modlitbě církve, tzv. skutku lítosti. Jeho původ sahá až ke svatému Alfonsu Marii z Liguori, biskupovi, zakladateli kongregací redemptoristů a redemptoristek a morálnímu teologovi 18. století. Tato krátká modlitba může být místy kvůli svému starobylému jazyku špatně pochopena, ale zachovává si pastorační i teologickou platnost, zdůraznil papež. Pokání, řekl František s odkazem na tuto modlitbu, není plodem sebeanalýzy ani psychologického pocitu viny, ale vzniká z vědomí naší nedostatečnosti před nekonečnou Boží láskou, Božím bezmezným milosrdenstvím. Podle papeže Františka vede rozpor mezi pocitem vlastního hříchu a nekonečnou Boží láskou k jakémusi uzdravujícímu smutku. Ten vede věřící k zamyšlení nad jejich činy a k obrácení.

Záběr z audience
Záběr z audience

Pontifikát se zaměřením na milosrdenství

O mateřské stránce milosrdenství hovořil papež František již v mimořádném Svatém roce, který vyhlásil v roce 2016. Jedno z hebrejských slov pro milosrdenství v Bibli připomíná mateřské lůno, řekl František během katecheze v lednu roku 2016. Odhaluje obraz Boha, který se nás hluboce dotýká a nechává se obměkčit jako matka, když bere do náruče své dítě. V milosrdenství se zviditelňuje mateřský rozměr Boha.

Záběr z audience
Záběr z audience

Než byl v roce 2013 zvolen papežem, byl jezuita Jorge Mario Bergoglio uznávaným zpovědníkem v Buenos Aires. Podle vlastního vyjádření našel díky zpovědi také své kněžské povolání. Jeho biskupské a papežské heslo zní Miserando atque eligendo – vyvolený z milosrdenství. František v jednom rozhovoru uvedl, že v případě své rezignace by nejraději působil jako zpovědník a navštěvoval nemocné.

8. března 2024, 12:46