Papež František při setkání se zástupci Mezinárodní služby charismatické obnovy Papež František při setkání se zástupci Mezinárodní služby charismatické obnovy  (Vatican Media)

Papež k Mezinárodní službě charismatické obnovy: Válka odnímá lidskost, bojujme za mír

Papež se v sobotu 4. listopadu odpoledne v aule Pavla VI. setkal se čtyřmi tisíci členy Charis, Mezinárodní služby charismatické obnovy, na závěr jejího setkání pod názvem „Povolaní, proměnění a vyslaní". Vaším úkolem není kontrolovat charismata, ale hlásat Krista všem, i na těch nejmenších a nejodlehlejších místech, a také mezi chudými, připomenul papež.

Adriana Masotti – Vatican News

Papež František se setkává s Charis, mezinárodní organizací zastupující různá hnutí katolické charismatické obnovy, kterou založil Svatý stolec. Audience se konala pět let po zahájení činnosti tohoto organismu. Setkání pod titulem „Povoláni, proměněni a posláni", pořádané v aule Pavla VI. a probíhající již třetím, závěrečným dnem, je příležitostí ověřit si, co již bylo prožito, s ohledem na budoucnost, a tedy na nové cíle, a s přihlédnutím k úkolu, který je třeba plnit ve službě celé církvi, vysvětli papež, aniž bychom zapomínali na lidstvo, které dnes prožívá tragédii nových válek. Na závěr své promluvy papež připomněl, že při jeho prvním setkání s Charis 8. června 2019 proběhla minuta ticha a modlitba za mír na Blízkém východě, a znovu všechny vyzval, aby dnes učinili totéž za mír ve světě. Audience se zúčastnilo asi 4 000 lidí.

Přivítání papeže Františka
Přivítání papeže Františka

Jak se daří práci Charis?

Ve svém proslovu, jemuž v odpoledním programu předcházel projev kardinála Raniera Cantalamessy, církevního asistenta Charis, papež František okamžitě vstoupil do jádra reflexe vedené v těchto dnech v Římě a položil mnoho otázek: Jak se daří dílu Charis? Jak se daří místním službám společenství? Jaká poselství nám vysílají? Jaký je zdravotní stav Katolické charismatické obnovy ve světě? Roste její církevní zralost? Papež zdůrazňuje, že úkolem Charis je ukázat všem společenstvím charismatické obnovy, kterou nazývá proudem milosti, cestu vpřed ve společenství, a poznamenává:

Charis je takříkajíc oknem do rozsáhlého a rozmanitého světa Katolické charismatické obnovy. Lidé, kteří zde pracují, mají mimořádnou příležitost vyhlédnout z tohoto okna a podívat se dál, překročit místní zkušenost a poznat bohatství toho, co Duch svatý rozdmýchává všude, ve velmi odlišných kulturních, sociálních a církevních kontextech.

V souvislosti s omezeným úhlem pohledu papež mimoděk dodal, že kdysi jedna řeholnice hovořila o některých katolících jako o koních s klapkami na očích. Vyvolal tím potlesk a doplnil: Tuto úzkoprsost jste, díky Bohu, překonali a bojujete proti ní, což se mi líbí.

Setkání s Mezinárodní službou charismatické obnovy
Setkání s Mezinárodní službou charismatické obnovy

Rozšířit semináře nového života k hlásání Ježíše

Papež uvádí jeden z cílů, který si Charis stanovil, a to rozšířit takzvané Semináře nového života, okamžiky prvního hlásání, aby co největšímu počtu lidí nabídly možnost setkat se s Ježíšem a zažít církev jako přívětivé místo. Poté pokračuje:

Ptám se vás tedy dnes: jsou Semináře nového života nabízeny v různých církevních kontextech, i v těch nejmenších, nejvzdálenějších, i uprostřed chudých, v okrajových oblastech? Odpověď nechť si každý dá ve svém srdci. Jednou z překážek může být domněnka, že tyto semináře mohou pořádat pouze velké struktury a nejvýznamnější představitelé, zatímco ve skutečnosti je mohou organizovat a lidem ve svém okolí nabízet i malé farní skupiny a místní představitelé.

Setkání s Mezinárodní službou charismatické obnovy
Setkání s Mezinárodní službou charismatické obnovy

Podpora charismat v církvi

Poté, co papež František poznamenal, že lidi je třeba po prvním hlásání doprovázet, aby v nich zažehnutý oheň nevyhasl, a proto doporučil podporovat odpovídající formační kurzy, připomíná dva aspekty přítomné ve Stanovách Charis. Prvním je podpora charismatického rozměru církve:

Služba, kterou Charis může vykonat, spočívá právě v podpoře charismat a v jejich povzbuzování, aby se dala do služeb celé církve. Podporovat, nikoliv kontrolovat charismata. A k tomu, abychom mohli charismata podporovat, musíme následovat toho, kdo je Mistrem v podpoře charismat: Ducha svatého. Duch svatý - vzpomeňte si na ráno o Letnicích, nikdo nic nechápal, velký zmatek. Ale On sám v té velké rozmanitosti vytváří harmonii. A je to Mistr, který nás učí, jak charismata rozvíjet.

Setkání s Mezinárodní službou charismatické obnovy
Setkání s Mezinárodní službou charismatické obnovy

Podpora duchovního růstu

Dalším aspektem stanov je podpora duchovního růstu každého pokřtěného. Papež uvádí:

Nemělo by se považovat za samozřejmé, že jakmile člověk přijme křest v Duchu svatém, je již plně křesťanem. Cesta svatosti musí vždy postupovat, a to v osobním obrácení, ve velkorysém darování sebe sama, darování Kristu a druhým lidem, a nikoli pouze s ohledem na individuální duchovní blaho.

Setkání s Mezinárodní službou charismatické obnovy
Setkání s Mezinárodní službou charismatické obnovy

Odolat pokušení soudit

František znovu potvrzuje úlohu Charis ve službě komunitám charismatické obnovy a církvi a opakuje, že úlohou tohoto organismu není posuzovat, kdo je autenticky charismatický, což je pokušení vlastní církvi.

Pokud se mě někdo zeptá: Ale dejte mi znamení: co v člověku dělá pravý život charismatické obnovy? Napadá mě, [že] lidé, kteří žijí obnovu naplno, se umí usmívat.

A tento úsměv, pokračuje, vám pomůže být ostražitý v tom, abyste nepodlehli pokušení her na moc a vliv, odmítli touhu vyniknout a poroučet, protože skutečným úkolem je sloužit, vytvářet prostor pro budoucí vůdčí představitele a vychovávat je.

Setkání s Mezinárodní službou charismatické obnovy
Setkání s Mezinárodní službou charismatické obnovy

Modlitba za mír ve světě

Poté se František věnoval probíhající válce na Blízkém východě a připomněl, že předchozí audience pro Charis připadla na páté výročí historického setkání ve vatikánských zahradách mezi tehdejším izraelským prezidentem Šimonem Peresem a palestinským prezidentem Mahmúdem Abbásem, kterého se zúčastnil také ekumenický patriarcha Bartoloměj I. Papež na závěr řekl:

Při příležitosti našeho prvního setkání v červnu 2019 - a je to již několik let - jsme se minutou ticha modlili za mír a připomněli si setkání prezidentů Státu Palestina a Státu Izrael ve Vatikánu. Bratři a sestry, válka také ničí paměť na kroky učiněné směrem k míru. (...) Válka ničí všechno. Všechno. Bere nám lidskost. Onehdy, 2. listopadu, jsem šel sloužit mši na vojenský hřbitov a když jsem tam vstoupil, podíval jsem se na věk padlých na hrobech: všichni mladí, mezi 20 a 30 lety. Válka ničí mládí, nezná nic jiného než ničit. Prosím, bojujme za mír. Nenechme si ukrást tuto paměť míru! Nyní [vás] vyzývám k modlitbě.

Setkání s Mezinárodní službou charismatické obnovy
Setkání s Mezinárodní službou charismatické obnovy

Setkání s papežem zakončil koncert za mír

Papežův příjezd přivítali moderátor Charis Pino Scafuro a vedoucí symfonického orchestru mládeže, který na závěr setkání vystoupil v rámci koncertu za mír. Orchestr je složen z mladých lidí ze znevýhodněného prostředí z předměstí brazilského Recife. Nadace Criança Cidadã jim pomáhá a nabízí jim možnosti školního vzdělávání a kvalitní hudební výchovy. Pro tuto akci se kromě mladých Brazilců do orchestru zapojili také mladí hudebníci z Ruska, Ukrajiny a Itálie ve znamení míru.

Setkání s Mezinárodní službou charismatické obnovy v jedné minutě
4. listopadu 2023, 18:57