Papež: Vyslyšte touhu lidí, kteří chtějí na Ukrajině mír

Na závěr modlitby Regina Caeli František vyzval lidi, aby se modlili a prosili Pannu Marii o dar míru. Myšlenka také pro Sdružení Meter s výzvou být vždy po boku obětí.

Benedetta Capelli - Vatican News 

Byly to dva potlesky, které papež František žádá od věřících na Svatopetrském náměstí při recitaci Regina Caeli. Jeden za včerejší blahořečení v sobotu 6. května v Uruguayi a ve Španělsku a jeden za švýcarské gardisty, kteří včera složili přísahu na nádvoří San Damaso. Papež František však také myslí na mučenou Ukrajinu,  prosí o modlitby k Panně Marii za dar míru a připomíná, že zítra, 8. května, se bude v Pompejích v poledne recitovat prosba k Panně Marii růžencové, kterou v roce 1883 složil blahoslavený Bartolo Longo. "Ve svatyni," řekl papež, "kterou chtěl blahoslavený zasvětit míru.

"V tomto květnovém měsíci se modleme růženec a prosme blahoslavenou Pannu o dar míru, zejména pro sužovanou Ukrajinu. Kéž představitelé národů vyslyší touhu lidí, kteří trpí a chtějí mír!"

Modlitbě k Panně Marii a mši svaté ve svatyni v Pompejích bude dopoledne předsedat kardinál Matteo Maria Zuppi, boloňský arcibiskup a předseda Italské biskupské konference. Prosebná modlitba se recituje dvakrát ročně: 8. května, v den, kdy byla v roce 1876 zahájena stavba svatyně, a první neděli v říjnu.

Na straně obětí

František ve svém pozdravu připomněl i Sdružení Meter a jeho zakladatele otce Fortunata Di Noto, které se zavázalo "předcházet násilí na nezletilých a vystupovat proti němu" a které tuto neděli uzavírá iniciativy 27. Dne dětí - obětí násilí.

"Jsem vám nablízku, bratři a sestry, a provázím vás svou modlitbou a náklonností: nikdy se neunavujte být na straně těch, kteří jsou obětmi, čeká tam na vás Dítě Kristus, děkuji vám." 

Dva noví blahoslavení

Papež poté připomněl blahořečení biskupa Jacinta Vera, který žil v 19. století v uruguayském Montevideu.

“Byl to pastýř, který se staral o svůj lid, vydával svědectví evangeliu s velkorysou misionářskou horlivostí a podporoval sociální smír v napjaté atmosféře občanské války.I

Dále zmínil postavu Marie de la Concepción Barrecheguren y García, která zemřela ve věku 22 let v roce 1927 a byla blahořečena ve španělské Granadě. "Upoutána na lůžko těžkou nemocí snášela své utrpení s velkou duchovní silou a v každém vzbuzovala obdiv a útěchu," vysvětlil papež.

Papežovy zvláštní pozdravy

"Zvláštní pozdrav," dodal František, "patří novým švýcarským gardistům, jejich rodinám a přátelům a švýcarským úřadům, které se podílely na oslavách tohoto zasloužilého sboru. Zdravím také skupinu pacientů s fibromyalgií z lékařské oblasti římského vikariátu, laickou kamilskou rodinu, sestry svatého Josefa Benedikta Cottolenga, laickou asociaci milosrdenství a mnoho věřících, kteří přijeli do Vatikánu z celé Itálie i ze světa.”

7. května 2023, 13:52