Jednání účastníků summitu G7 v Japonsku Jednání účastníků summitu G7 v Japonsku 

Papež píše na setkání G7 v Hirošimě: Zvolte cestu dialogu namísto hrozící jaderné katastrofy

Biskupovi Hirošimy, města, které do neděle hostí summit největších světových mocností, papež František adresoval list, v němž doufá, že hledání mezinárodní stability bude výsledkem celistvé multilaterální akce. Jak vyzdvihuje, jaderné zbraně vyvolávají strach a podezření, jedinou cestou vpřed je bratrský přístup.

Alessandro De Carolis – Vatican News

Bez integrálního přístupu není míru ani planetární bezpečnosti. Tento přístup předpokládá společný mezinárodní postup v různých aspektech, jež charakterizují multipolární svět 21. století, píše papež, a to od přístupu k potravinám, vodě až po zdroje zajišťující život a důstojnost pro všechny obyvatele. Vedoucím představitelům sedmi největších světových ekonomik, kteří zasedli u jednacího stolu za pokračující války v Evropě, jež nepřestává pravidelně burcovat přízrakem atomového konfliktu, přichází papežovo poselství, v němž opětovně a jasně zdůrazňuje: „Využití atomové energie pro válečné účely je dnes více než kdy jindy zločinem nejen proti člověku a jeho důstojnosti, ale i proti jakékoli možné budoucnosti v našem společném domově“.

František se s těmito úvahami obrací na mons. Alexise-Mitsuru Širahamu, biskupa Hirošimy, města, které od 19. do 21. května hostí zasedání G7. V listě hirošimskému biskupovi papež připomíná hluboký dojem, který v něm zanechala návštěva Památníku míru v místech atomového bombardování ze 6. srpna '45 během jedné ze zastávek apoštolské cesty do Japonska v roce 2019. Po pandemii a za nynější války, píše papež, je jasné, „že pouze společně, v bratrství a solidaritě, může naše lidská rodina usilovat o zacelení ran a budování spravedlivého a mírového světa“.

Zodpovědný multilateralismus

Papež František dále vysvětluje, že při hledání míru je nutno vzít v úvahu, že globální bezpečnost musí být integrální, tj. „schopná zahrnout otázky, jako je přístup k potravinám a vodě, respektování životního prostředí, zdravotní péče, zdroje energie a spravedlivé rozdělování světových statků. Integrální pojetí bezpečnosti může sloužit k posílení multilateralismu a mezinárodní spolupráce mezi vládními a nevládními aktéry, a to na základě hluboké provázanosti těchto otázek, která vyžaduje, abychom společně přijali odpovědný přístup k mnohostranné spolupráci“.

Jaderné zbraně jsou pouhou iluzí míru

Tato papežova slova připomínající koncept „integrální ekologie“ z encykliky Laudato si', podle něhož je Země zachráněna, je-li zachráněn člověk, jsou zde aplikována na mezinárodní činnost. „Jen si uvědomte katastrofální humanitární a ekologické dopady, které by mělo použití jaderných zbraní, stejně jako plýtvání a zneužívání lidských a ekonomických zdrojů, které s sebou jejich výroba nese. Neměli bychom podceňovat ani 'dopady přetrvávající atmosféry strachu a podezíravosti vyvolané jejich pouhým vlastnictvím, která ohrožuje růst atmosféry vzájemné důvěry a dialogu'. Proto“, uzavírá František, „jaderné zbraně a další zbraně hromadného ničení představují multiplikátor rizika, který poskytuje pouhou iluzi míru“. Z tohoto důvodu se papež modlí a přeje si, aby schůzka G7 v Hirošimě „prokázala prozíravou vizi při kladení základů trvalého míru i dlouhodobě stabilní a udržitelné bezpečnosti“.

20. května 2023, 12:30