Papež hovořil s italskými biskupy o současných výzvách v církvi a světě

Přibližně tři hodiny otázek a odpovědí mezi papežem Františkem a italskými biskupy – takto v pondělí 22. května ve Vatikánu začalo 77. plenární shromáždění Italské biskupské konference. Mezi diskutovanými tématy, jak uvedli někteří biskupové na okraj setkání, byly otázky míru, financí, životního prostředí, ideologií, biskupské a kněžské služby i charity prokazované vůči chudým lidem a uprchlíkům. Na závěr setkání papež předal biskupům knihu o osudech mladého migranta, který uprchl z Afriky.

Salvatore Cernuzio – Vatican News

Papež František vedl upřímný a klidný dialog s více než 200 biskupy Italské biskupské konference, kteří se sešli na 77. plenárním shromáždění ve Vatikánu. Papež zahájil práci jarního zasedání biskupů, které začalo v pondělí 22. května a potrvá až do 25. května ve vatikánské nové synodní aule na téma „Naslouchat tomu, co Duch říká církvím. Kroky k rozlišování“.

Papežův rozhovor s biskupy všech regionů severní, jižní a střední Itálie trval přibližně tři hodiny. Začal společnou modlitbou a papežovým pozdravem biskupům z oblastí zasažených záplavami v kraji Emilia Romagna. Celé setkání se konalo za zavřenými dveřmi a, jak je při těchto příležitostech zvykem, pokračovalo otázkami (v pondělí 22.5. odpoledne jich bylo asi patnáct) a odpověďmi. Mezi hlavní témata, jak uvedli někteří biskupové na okraj setkání, patřil pokles povolání, semináře a jejich případné slučování. Téma, kterému se papež věnoval také při audienci s biskupy kalábrijské biskupské konference na konci března. Zaměřil se také na službu kněží a požádal biskupy o projevy blízkosti vůči nim.

Nechyběla zmínka o míru na Ukrajině a ve světě, dále o ideologiích naší doby, pak o různých kulturních problémech a o otázce financí, které pro církev často představují obtíž. V centru pozornosti byly také otázky životního prostředí, pro které je nutná změna mentality. K tomuto „novému stylu“ vyzývá také synodální cesta, na níž se podílí církev pěti kontinentů. Spolu s tím zazněla také výzva, aby biskupové věnovali pozornost různým formám staré i nové chudoby či nouze, a především nikdy nedopustili, aby chyběla charita. Zejména v aspektu charity vyjádřil papež úctu italské biskupské konferenci, která se již léta angažuje v přijímání migrantů a uprchlíků.

A právě v souvislosti s tématem migrantů předal papež František na závěr setkání každému z biskupů darem knihu „Fratellino“ (Bratříček), svazek, který čtivě a místy drsně líčí život migranta Ibrahima Baldeho v přepisu básníka Ametse Arzalla Antia. Je to příběh mladého muže z Guineje, který opustil svou zemi, aby hledal svého mladšího bratra, který se vydal do Evropy a svého cíle nikdy nedosáhl. Autor líčí dramata, která zažil na vlastní kůži: přechod pouště, obchodování s lidmi, věznění, mučení, cestu po moři, smrt. Papež František z knihy, kterou v Itálii vydalo nakladatelství Feltrinelli, několikrát citoval, a to jak na některých tiskových konferencích v letadle při návratu z apoštolských cest, tak při některých audiencích a definoval ji jako brožurku, která v celé své dramatičnosti nastiňuje „Via Crucis“ mnoha bratrů a sester v tomto světě.

23. května 2023, 11:56