Delegace Globálního fondu solidarity (Global Solidarity Fund) Delegace Globálního fondu solidarity (Global Solidarity Fund) 

Papež: ušpinit si ruce na periferiích světa není charita, ale bratrství

Žít v blízkosti periferií, integrovat migranty do společnosti, nikoli z charitativních důvodů, ale také jako reakci na demografický propad, a otevřít se křesťanské ekonomice, která je komunitní a sdílená. Toto směřování naznačil papež při setkání s delegací Globálního fondu solidarity, který sdružuje náboženské představitele a manažery, kteří v Davosu, kde probíhá Světové ekonomické fórum, diskutují o vedení a sociálním začlenění nejzranitelnějších.

Francesca Sabatinelli – Vatican News

Papež při setkání před generální audiencí odložil připravenou promluvu a hovořil spatra: „Mám rád“, prohlásil, „když jsou lidé přímo na hranicích, na periferiích. Prostě proto, že Ježíš šel na periferie: šel tam, aby ukázal evangelium“, řekl a vysvětlil, že periferie se mohou týkat těla, ale také duše, „protože jsou lidé, kteří se mají dobře, ale jejich duše je zničená, rozervaná“. Boží styl, zdůraznil, zahrnuje blízkost a mnoho lidí takovou blízkost potřebuje.

V této souvislosti František zvláště ocenil úsilí Fondu solidarity o úspěšnou integraci migrantů do ekonomického světa, protože migrant, který není integrován, je přítěží pro sebe i pro ostatní, vyjádřil se lapidárně: „Jde o jejich přijetí a integraci, o vzdělání, pracovní uplatnění... Vzpomínám si na tragédii v Zaventemu - často to říkám - na belgickém letišti: tuto tragédii spáchali mladí Belgičané, ale byly to děti migrantů, kteří nebyli integrováni, nýbrž ghettizováni. Protože neintegrovaný migrant je na půli cesty a je nebezpečný. Je to pro něj nebezpečné a je to nebezpečné i pro všechny ostatní“.

Ale pokud chcete porozumět migrantům, musíte se podívat i do své vlastní minulosti, pokračoval František a připomněl, že naprostá většina lidí se může považovat za děti či vnuky lidí, kteří migrovali: „Podívejte se na Evropu: Evropu vytvořili migranti a Evropa dnes potřebuje migranty pro svůj rozvoj. Nastává bezdětná demografická zima a budoucnost se stále více zužuje: Ať tito dobří lidé přijdou, ale musíme je integrovat! Integrujte je. A jsem vám velmi vděčný za to, co s nimi děláte. To není charita, to je bratrství“.

Globální fond solidarity se však také zavázal vytvořit nový druh ekonomiky, poznamenal František k poslání svých hostů. „Ekonomika se musí transformovat, a to hned“, souhlasil. Přitom je podle něj nutné přejít od příliš „liberální tržní ekonomiky“ k ekonomice, která přináší prospěch všem lidem. Mladí ekonomové, mezi nimiž je mnoho žen, již na tomto projektu pracují po celém světě, ocenil papež František. „Nemůžeme žít s ekonomickým modelem, který vychází z liberalismu a osvícenství. Nemůžeme žít ani s ekonomickým modelem, který pochází z komunismu. Potřebujeme... křesťanské hospodářství, řekněme!“

František také naznačil, co má v této souvislosti na mysli. Například ekonomka Mariana Mazzucato (původem Italka, která vyučuje v Londýně, pozn. překl.) podle něj dosáhla významného pokroku v teoretickém rozpracování nové ekonomiky. Je třeba „přemýšlet o ekonomice, která je více zakořeněna v lidech“. „Jen do toho, je třeba ušpinit si ruce. Riskujte!“ Přitom se podle papeže musíme zaměřit na mnohé periferie, které dosud existují, v „jihovýchodní Asii, části Afriky, části Latinské Ameriky“, na tolik periferií, „které zraňují srdce“. František nakonec poděkoval návštěvníkům za jejich nasazení a ironicky je požádal, aby se „modlili za něj, nikoli proti němu“.

(jag)

25. května 2022, 14:17