Papež k Ukrajině: "Jménem Božím vás žádám, zastavte tento masakr!"

„Ve jménu Boha, ať je slyšet křik trpících a ať přestanou bombardování a útoky! Ať se skutečně a rozhodně vyjednává a ať jsou humanitární koridory účinné a bezpečné. Ve jménu Božím vás žádám: zastavte tento masakr!“ Papež se v neděli v poledne opět razantně vyjádřil k válce na Ukrajině.

Papež František

„Bratři a sestry, právě jsme prosili Pannu Marii. Tento týden se město Mariupol, které nese její jméno, stalo mučednickým městem v trýznivé válce, která devastuje Ukrajinu. Tváří v tvář barbarskému zabíjení dětí, nevinných lidí a bezbranných civilistů neexistují žádné strategické důvody, které by obstály: jediné, co je třeba udělat, je ukončit nepřijatelnou ozbrojenou agresi dříve, než promění města ve hřbitovy.

S bolestí v srdci se připojuji k hlasu obyčejných lidí, kteří žádají o ukončení války. Ve jménu Boha, ať je slyšet křik trpících a ať přestanou bombardování a útoky! Ať se skutečně a rozhodně vyjednává a ať jsou humanitární koridory účinné a bezpečné. Ve jménu Božím vás žádám: zastavte tento masakr!

Rád bych znovu vyzval k přijetí mnoha uprchlíků, v nichž je přítomen Kristus, a poděkoval za velkou síť solidarity, která se vytvořila. Žádám všechna diecézní a řeholní společenství, aby se častěji modlila za mír. Zintenzivněte chvíle modlitby za mír. Bůh je pouze Bohem míru, není Bohem války, a ti, kdo podporují násilí, znesvěcují jeho jméno. Modleme se nyní v tichosti za ty, kdo trpí, a prosme Boha, aby obrátil srdce k pevné vůli po míru.“

 

Pracovní překlad Petr Vacík

13. března 2022, 12:23