Delegace z francouzské Katolické akce na papežské audienci Delegace z francouzské Katolické akce na papežské audienci 

Jak dnes být apoštolem? Vidět, rozlišit, jednat, řekl papež francouzské Katolické akci

Vatikán. Papeže Františka dnes navštívily asi čtyři desítky zástupců různých hnutí, která zastřešuje francouzská Katolická akce. Jejich poutí do Říma vyvrcholila dvouletá synodální cesta, kterou završilo sepsání dokumentu nazvaného „Být apoštolem dnes“. Papež jim doporučil program emauzských učedníků: vidět, rozlišit a jednat.

Jana Gruberová - Vatican News

Jak informuje Francouzská biskupská konference, Katolická akce ve Francii zahrnuje celou řadu sdružení, působích v odborech, politice, školství, venkovském či dělnickém prostředí. Všechny tyto různorodé reality se vůbec poprvé za svou existenci zabývaly tím, jak dnes působit ve stále sekularizovanější francouzské společnosti. Během své římské cesty si tito laici vyslechli názor církevních představených během pohovorů v různých úřadech římské kurie a ze své strany předložili svou partnerskou vizi při nezbytných proměnách církve ve světě, kde hlásání evangelia již není něco samozřejmého.

Poslání dnešních apoštolů začíná přezkoumáním vlastního života, připomněl papež slova jedné z velkých postav Katolické akce,  belgického kardinála Josepha-Léona Cardijne, zakladatele hnutí Křesťanské dělnické mládeže (JOC) a jeho metodu „Revize života“ založenou na přístupu „See, Judge, Act“.

„Když učedníci kráčejí s Ježíšem cestou do Emauz, nejprve vzpomínají na prožité události, poté rozpoznávají Boží přítomnost v tomto dění a nakonec po návratu do Jeruzaléma jednají, aby hlásali Ježíšovo zmrtvýchvstání.“

První krok tudíž spočívá v pozorování a upamatování se na události, ze kterých se náš život skládá, což vyžaduje časový odstup, vysvětloval František. „Bez paměti se nikdy neposuneme dopředu, bez rozsáhlé a jasné paměti nemůžeme mluvit o pokroku“ (Fratelli tutti, 249), dodal. Druhá etapa spočívá v úsudku a rozlišování ve světle Božího slova, které, jak praví List Židům, „je (plné) života a síly, ostřejší než každý dvojsečný meč: pronáší soud i nad nejvnitřnějšími lidskými myšlenkami a hnutími“ (4,12). Papež v této souvislosti ocenil synodální praxi Katolické akce:

„Také církev jako celek vykročila v synodálním procesu, v němž počítám s vaším přínosem. Všimněme si ostatně, že synodalita není pouhá diskuse, není to adjektivum. Nečiňme adjektiva ze životní podstatnosti. Synodalita není ani hledáním většinového konsensu, jaký dosahuje parlament či politika, není to nějaký plán nebo program. Nikoli. Jedná se o styl, který si máme osvojit, jehož hlavním činitelem je Duch svatý, který se projevuje především v Božím slově, společně čteném, rozjímaném a sdíleném.“

Třetí etapa apoštolátu – akce – vždy vychází z Boží iniciativy, zakončil papež František.

„Naše úloha tudíž spočívá v tom, abychom v lidských srdcích podporovali Boží působení a přizpůsobili se stálému vývoji reality. Lidé, které vaše hnutí oslovují, nejsou titíž jako před několika lety, zejména pak mladí. Zvláště evropští členové křesťanských hnutí jsou dnes skeptičtí vůči institucím, hledají méně náročné a více pomíjivé vztahy. Jsou citlivější, a proto zranitelnější, křehčí než předchozí generace, méně ukotvení ve víře, avšak hledající smyslu a pravdu, nikoli méně velkodušní. Vaším posláním je brát je takové, jací jsou, dopřát jim růst v lásce ke Kristu a bližnímu a dovést je k většímu konkrétnímu úsilí, aby se stali protagonisty svých životů i života církve a svět se změnil.“

Řekl dnes papež František členům francouzské Katolické akce.

 

13. ledna 2022, 13:51