Papežova tisková konference

V dialogu s novináři při zpátečním letu z Řecka František hovořil o své cestě, migrantech, bratrství s pravoslavnými i případu rezignace pařížského arcibiskupa Aupetita, oběti "pomluv".

Vatican News

 

Costandinos Tsindas (CYBC):

Vaše Svatosti, Vaše důrazné poznámky o mezináboženském dialogu na Kypru i v Řecku vyvolaly na mezinárodní úrovni náročná očekávání. Říká se, že nejtěžší je omluvit se. Dokázal jste to velkolepě. Co však Vatikán plánuje udělat pro sblížení katolického a pravoslavného křesťanství? Plánuje se synoda? Spolu s ekumenickým patriarchou Bartolomějem jste požádali všechny křesťany, aby v roce 2025 oslavili 17 století od první ekumenické synody v Niceji. Jaké jsou další kroky v tomto procesu? A konečně otázka dokumentu EU o vánočních svátcích...

Ano, děkuji. Omluvil jsem se, omluvil jsem se před Ieronymem, mým bratrem Ieronymem, omluvil jsem se za všechna rozdělení, která existují mezi křesťany, ale především (za) ta, která jsme vyprovokovali: my katolíci. Chtěl jsem se také omluvit, protože během války za nezávislost - upozornil mě na to Ieronym - se někteří katolíci postavili na stranu evropských vlád, aby zabránili řecké nezávislosti. Na druhé straně na ostrovech katolíci podporovali nezávislost, dokonce šli do války a někteří položili za svou zemi život. Ale centrum - řekněme - se v tu chvíli postavilo na stranu Evropy... Nevím, která vláda to byla, ale bylo to tak. Stejně tak jsem se omlouval za skandál rozdělení, přinejmenším za to, za co si můžeme sami. Duch soběstačnosti - držíme ústa, když slyšíme, že se musíme omluvit - mě vždycky přivádí k myšlence, že Bůh se nikdy neunaví odpouštět, nikdy, nikdy... To my se unavujeme prosit o odpuštění, a když neprosíme o odpuštění Boha, těžko budeme prosit své bratry a sestry.

Je těžší žádat o odpuštění bratra než Boha, protože víme, že on říká: "Ano, jdi dál, je ti odpuštěno." Jinak je to s bratry... hanba a ponížení... Ale v dnešním světě potřebujeme postoj ponížení se a omluvy. Ve světě se děje tolik věcí, tolik ztracených životů, tolik válek... Jak to, že se neprosíme o odpuštění? Když se vrátím k tomu, že jsem se chtěl omluvit za rozdělení, alespoň za ta, která jsme způsobili. Ostatní je na zodpovědných, aby se omluvili, ale za naše se omlouvám, a také za tu epizodu za války, kdy se část katolíků postavila na stranu evropské vlády, a ti z ostrovů šli do války bojovat... Nevím, jestli je to dost... A také poslední omluva - ta mi šla od srdce - omluva za skandál s migračními dramaty, za skandál s tolika životy utopenými na moři a tak dále.

Otázka k synodálnímu aspektu. Ano, jsme jedno stádce, to je pravda. A toto rozdělení - klérus a laici - je funkční, ano, kvalifikované, ale je tu jednota, jedno stádce. A dynamikou mezi rozdíly uvnitř církve je synodalita: to znamená, že si navzájem nasloucháme a jdeme společně. Syn odòs: jít společně vpřed. To je smysl synodality: že vaše pravoslavné církve, dokonce i východní katolické církve, si ji zachovaly. Na druhou stranu latinská církev na synodu zapomněla a byl to právě svatý Pavel VI., kdo před 54, 56 lety obnovil synodální cestu. A my se vydáváme na cestu, abychom si zvykli na synodalitu, na společné putování.

Otázka na Vánoce. Odvoláváte se na dokument Evropské unie o Vánocích... to je anachronismus. V historii se o to pokoušelo mnoho diktatur. Vzpomeňte si na Napoleona: Vzpomeňte si na nacistickou diktaturu, komunistickou diktaturu... je to móda rozředěného sekularismu, destilovaná voda... Jenže to je něco, co v dějinách nefungovalo. To mě však nutí přemýšlet o jedné věci, když mluvíme o Evropské unii, kterou považuji za nezbytnou: Evropská unie musí vzít na vědomí ideály otců zakladatelů, které byly ideály jednoty, vznešenosti, a dávat si pozor, aby neumožnila ideologickou kolonizaci. To by mohlo vést k rozdělení zemí a k rozpadu Evropské unie. Evropská unie musí respektovat strukturu každé země. Rozmanitost zemí, a nechtít uniformitu. Nemyslím si, že to udělá, to nebyl její záměr, ale pozor, protože někdy přijdou, a hodí tam takové projekty, jako je tento, a neví, co mají dělat, se mi zdá... Ne, každá země má svá specifika, ale každá země je otevřená ostatním. Evropská unie: její suverenita, suverenita bratrů v jednotě, která respektuje jedinečnost každé země. A dejme si pozor, abychom se nestali nástrojem ideologické kolonizace. Z tohoto důvodu ta věc s Vánocemi je anachronismem.

 

Iliana Magra (Kathimerini):

Svatý otče, děkuji vám za návštěvu Řecka. V aténském prezidentském paláci jste hovořil o tom, že demokracie ustupuje, zejména v Evropě.  Co byste vzkázal těm vedoucím představitelům, kteří se hlásí ke křesťanské víře, ale zároveň prosazují nedemokratické hodnoty a politiku?

Demokracie je poklad, civilizační poklad, a je třeba si ho vážit, je třeba ho střežit. A nejen nadřízeným subjektem, ale střežit i mezi samotnými zeměmi - [musí] střežit demokracii ostatních.

Pro demokracii dnes vidím dvě nebezpečí: jedním je populismus, který je tu a tam a začíná ukazovat drápy. Myslím na velký populismus minulého století, nacismus, který hájením národních hodnot, jak se říkalo, dokázal zničit demokratický život, ba život sám smrtí lidí, a stal se krvavou diktaturou. Dnes řeknu, protože jste se ptal na pravicové vlády, dejme si pozor, aby vlády, neříkám pravicové nebo levicové, říkám něco jiného, dejme si pozor, aby vlády nesklouzly na tuto cestu populismu, takzvaných politických "populismů", které nemají nic společného s folklórem, který je svobodným vyjádřením národa, který ukazuje svou identitu, folklór, práci, umění... Na druhé straně je demokracie oslabována, vstupuje na cestu, na níž pomalu slábne, když jsou národní hodnoty obětovány, rozmělňovány směrem k, řekněme ošklivé slovo, ale jiné nemohu najít, k "impériu", k jakési nadnárodní vládě, a to je něco, co by nás mělo přimět k zamyšlení.

Neměli bychom také propadat populismu, ve kterém národ - říkáme národ, ale není to lid, nýbrž diktatura typu "my a ne ti druzí" - myslí na nacismus, ani propadat rozmělňování naší identity v mezinárodní vládě. Na toto téma existuje román z roku 1903 (řeknete si "jak je ten papež v literatuře staromódní"!), jehož autorem je anglický spisovatel Benson, Pán světa, který sní o budoucnosti, v níž všem ostatním zemím vládne mezinárodní vláda s ekonomickými a politickými opatřeními, a když máte takovou vládu, vysvětluje, ztrácíte svobodu a snažíte se dosáhnout rovnosti mezi všemi; to se stane, když existuje velmoc, která ostatním zemím diktuje ekonomické, kulturní a sociální chování.

Oslabení demokracie je způsobeno nebezpečím populismu a nebezpečím těchto odkazů na mezinárodní ekonomické a kulturní mocnosti... to mě napadá, ale nejsem politolog, mluvím tak, že říkám, co si myslím.

 

Manuel Schwarz (DPA)

Migrace není ústředním tématem pouze ve Středomoří. Týká se to i dalších částí Evropy. Týká se východní Evropy. Vzpomeňme si na ostnatý drát.

Co očekáváte například od Polska nebo od Ruska?  A od jiných zemí, například od Německa, od jeho nové vlády...

O lidech, kteří brání migraci nebo zavírají hranice, řeknu toto... Nyní je v módě dělat zdi nebo ostnatý drát, případně i drát s concertinas (Španělé vědí, co to znamená). Obvykle se tyto věci dělají proto, aby se zabránilo přístupu.

První věc, kterou bych řekl, je: Vzpomeň si na dobu, kdy jsi byl migrant a nechtěli tě pustit dovnitř. Byli jste to vy, kdo chtěl utéct ze své země, a teď jste to vy, kdo chce stavět zdi. To je dobře pomyslet. Protože ti, kdo staví zdi, ztrácejí smysl pro historii, pro vlastní historii. Z doby, kdy byli otroky jiné země.

Ti, kdo staví zdi, mají tuto zkušenost, alespoň její velkou část: zkušenost otroků. A pokud taková vlna migrantů přijde, nemůžete vládnout.

Řeknu toto: každá vláda musí jasně říci: "Mohu přijmout tolik a tolik...". Protože vlády vědí, kolik migrantů mohou přijmout. Na to mají právo. To je pravda. Migranty je však třeba přijímat, doprovázet, podporovat a integrovat. Pokud vláda nemůže přijmout více než určitý počet, musí zahájit dialog s ostatními zeměmi, které se pak postarají o ostatní, každá zvlášť. Proto je Evropská unie důležitá. Protože může zajistit soulad mezi všemi vládami při rozdělování migrantů. Vzpomeňte si na Kypr nebo Řecko. Nebo dokonce na Lampedusu, na Sicílii. Migranti přicházejí a mezi všemi zeměmi nepanuje shoda, zda je poslat sem, nebo tam, nebo tam. Tato obecná harmonie chybí. Opakuji poslední slovo, které jsem řekl: integrovat.

Integrovat. Protože pokud migranta neintegrujete, bude mít občanství ghetta. Nevím, jestli jsem to jednou řekl v letadle. Nejvíce mě zaujal příklad tragédie v Zaventenu.

Kluci, kteří tu katastrofu na letišti způsobili, byli Belgičané, ale děti neintegrovaných migrantů z ghett. Pokud migranta neintegrujete do vzdělávání, práce a péče, riskujete, že se připojí ke guerille, která pak organizuje tyto věci. Není snadné přijímat migranty, řešit problém migrantů, ale pokud problém migrantů nevyřešíme, riskujeme ztroskotání civilizace, dnes v Evropě, za současného stavu, naší civilizace. Nejen ztroskotání ve středozemí. Ne, naší civilizace.

Ať se zástupci evropských vlád dohodnou. Pro mě bylo vzorem integrace a přijetí Švédsko, které přijalo latinskoamerické migranty prchající před diktaturou (Chilany, Argentince, Brazilce, Uruguayce) a integrovalo je. Dnes jsem v Aténách navštívil internátní školu. Díval jsem se. A já jsem řekl překladateli, ale tady je salát kultur. Všechny jsou smíchané dohromady. Použil jsem domácí výraz. Odpověděl: Toto je budoucnost Řecka. Integrace.

Růst integrace. To je důležité. Je tu však ještě jedno drama, které chci zdůraznit.  To když se migranti před příjezdem dostanou do rukou překupníků, kteří jim seberou všechny peníze a převezou je na lodích.

Když jsou posláni zpět, překupníci si je berou zpět. A na Dikasteriu pro migranty jsou k vidění filmy, které ukazují, co se děje v místech, kam se vracejí, když jsou posláni zpět.

Stejně jako je nemůžeme jen přivítat a opustit, ale musíme je doprovázet, plně je podporovat; takže pokud pošlu migranta zpět, musím ho doprovázet a podporovat a integrovat v jeho zemi; ne ho nechat na libyjském pobřeží. To je krutost. Pokud chcete vědět víc, obraťte se na Dikasterium pro migraci, který tento film má k dispozici.  Existuje také film "Otevřená náruč", který tuto skutečnost ukazuje. Je to bolestivé. Riskujeme však civilizaci. Riskujeme civilizaci.

 

Cecile Chambraud (Le Monde):

Ve čtvrtek, když jsme přijeli, jsme se dozvěděli, že jste přijal rezignaci pařížského arcibiskupa Aupetita. Proč takový spěch? A pokud jde o Sauvéovu zprávu o zneužívání: církev nese institucionální odpovědnost a tento jev má systémový rozměr. Co si o tomto výroku myslíte a co to znamená pro univerzální církev?

Začnu druhou otázkou. Při provádění těchto studií musíme být opatrní při interpretaci časových úseků. Když provádíte studii v tak dlouhém časovém úseku, hrozí, že se zamění způsob vnímání problému jedné doby se způsobem funkčním před 70 lety. Chtěl bych jen říci tuto zásadu: historická situace by měla být vykládána hermeneutikou doby, ne naší. Například otroctví. My říkáme: je to brutalita. Zneužívání před 70 nebo 100 lety je brutalitou. Způsob, jakým žili, však není stejný jako dnes: například v případě zneužívání v církvi se postupovalo tak, že se to ututlalo. Tento přístup se bohužel uplatňuje i ve velkém počtu rodin v sousedství. Říkáme: Ne, tohle zakrývání není správné. Musíme však vždy vykládat podle hermeneutiky doby, ne podle té naší. Například slavná studie z Indianapolis padla kvůli chybějící správné interpretaci: některé věci byly pravdivé, jiné ne. Byly popletené. Sektorování pomáhá. Pokud jde o tu zprávu: nečetl jsem ji, vyslechl jsem si komentář francouzských biskupů. Tento měsíc ke mně zase přijdou biskupové a já je požádám, aby mi to vysvětlili. Pokud jde o případ Aupetit, zajímalo by mě, co udělal tak závažného, že musel odstoupit? Odpovězte mi někdo, co udělal?

Nevíme... administrace nebo něco jiného...

A pokud neznáme obvinění, nemůžeme ho odsoudit... Než odpovím, řeknu: prozkoumejte to, protože hrozí nebezpečí, že řeknete: byl odsouzen. Kdo ho odsoudil?  Veřejné mínění, pomluvy... nevíme... pokud víte proč, řekněte to, jinak nemohu odpovědět. A vy se to nedozvíte, proč to byl jeho nedostatek, nedostatek proti šestému přikázání, ale ne úplný, malých pohlazení a masáží, které dělal sekretářce, to je obvinění. To je hřích, ale není to z nejtěžších hříchů, protože hříchy těla nejsou nejtěžší. Nejzávažnější hříchy jsou ty, které mají nejvíce andělského charakteru: pýcha, nenávist. Takže Aupetit je hříšník, stejně jako já - nevím, jestli se cítíte Vy... Možná - stejně jako Petr, biskup, na němž Ježíš Kristus založil církev. Jak to, že tehdejší společenství přijalo hříšného biskupa, a to s takovou andělskou hříšností, jako bylo zapření Krista! Protože to byla normální církev, byla zvyklá cítit se vždycky hříšná, všichni, byla to pokorná církev. Je vidět, že naše církev není zvyklá mít hříšného biskupa, předstíráme a říkáme: můj biskup je svatý... Ne, tahle červená čepička - všichni jsme hříšníci. Ale když pomluvy rostou, rostou, rostou a připraví člověka o pověst, ne, nebude moci pracovat, protože o svou pověst nepřišel kvůli svému hříchu, který je hříchem - jako Petrův, jako můj, jako váš -, ale kvůli pomluvám lidí. Proto jsem přijal jeho rezignaci nikoli kvůli pravdě, ale kvůli pokrytectví.

 

Vera Scherbakova (Itar-Tass)

Setkal jste se s hlavami pravoslavných církví a pronesl jste krásná slova o společenství a sjednocení: kdy se setkáte s Kyrilem, jaké máte společné projekty a jaké obtíže vidíte na této cestě?

Setkání s patriarchou Kyrilem je na nedalekém obzoru, věřím, že příští týden za mnou Hilarion přijede, abychom se dohodli na možném setkání. Patriarcha musí cestovat, třeba do Finska, a já jsem vždycky ochoten jet do Moskvy, vést dialog s bratrem. Pro dialog s bratrem, pravoslavným bratrem jménem Kyrill, Crysostomos, Ieronimos, neexistují žádné protokoly, a když se setkáme, netančíme menuet, říkáme si věci do očí, ale jako bratři. A je dobré vidět bratry, jak mezi sebou bojují, protože patří ke stejné matce, Matce církvi, ale jsou trochu rozděleni, někteří kvůli svému dědictví, jiní kvůli historii, která je rozdělila. Musíme se však snažit jít společně, pracovat a jít v jednotě a pro jednotu. Jsem vděčný Ieronymovi, Crysostomovi a všem patriarchům, kteří mají touhu kráčet společně. Velký pravoslavný teolog Ziziulas, který se zabývá eschatologií, jednou zažertoval: Jednotu nalezneme v eschatonu! Dojde k jednotě. Chce se tím říci: nesmíme stát na místě a čekat, až se teologové dohodnou. Říká se, že Athenagoras řekl Pavlovi VI.: dejme všechny teology na nějaký ostrov, aby diskutovali, a společně se vydáme někam jinam. Ale to je vtip. Nechť teologové pokračují ve studiu, protože to je pro nás dobré a vede nás to k dobrému pochopení nalezení jednoty. Mezitím však jdeme společně vpřed, společně se modlíme a společně konáme charitu. Vím například o Švédsku, kde působí luteránská a katolická Caritas společně. Toho můžeme dosáhnout společnou prací a modlitbou, zbytek je na teolozích, co nevíme, jak to udělat.

Přeložil Petr Vacík

6. prosince 2021, 14:48