Dobrý pastýř Dobrý pastýř 

Biskupská blahoslavenství papeže Františka

Při setkání s italskými biskupy v pondělí 22. listopadu jim papež věnoval obrázek Ježíše Dobrého pastýře s textem osmi „blahoslavenství“ určených biskupům.

Vatican News

Blahoslavený je biskup, který si za svůj způsob života zvolil chudobu a sdílení, protože svým svědectvím buduje nebeské království.

Blahoslavený biskup, který se nebojí mít na tváři slzy, aby se v nich odráželo utrpení lidu a námahy kněží, a který nachází v objetí s trpícími Boží útěchu.

Blahoslavený biskup, který svou službu považuje za službu, a ne za moc, a pokoru činí svou silou, dává každému domovské právo ve svém vlastním srdci, aby obýval zemi zaslíbenou pokorným.

Blahoslavený biskup, který se neuzavře do paláců vládnutí, nestane se úředníkem, který se více zajímá o statistiky než o tváře, o procedury více než o příběhy, a snaží se bojovat po boku lidí za Boží sen o spravedlnosti, protože Pán, s nímž se setkává v tichu každodenní modlitby, bude jeho posilou.

Blahoslavený biskup, který má srdce otevřené pro bídu světa, který se nebojí ušpinit si ruce bahnem lidské duše, aby našel Boží zlato, který se nepohoršuje nad hříchem a slabostí druhých, protože si je vědom své vlastní bídy, protože pohled na Ukřižovaného Zmrtvýchvstalého pro něj bude pečetí nekonečného odpuštění.

Blahoslavený je biskup, který se vyhýbá dvojakosti srdce, který se vyhýbá každé dvojznačné dynamice, který sní o dobru i uprostřed zla, protože se bude moci radovat z Boží tváře a objevovat jeho odraz v každé z louží lidského města.

Blahoslavený biskup, který pracuje pro mír, který doprovází na cestách smíření, který zasévá do srdce kněží setbu společenství, který doprovází rozdělenou společnost na cestě ke smíření, který bere za ruku každého muže a ženu dobré vůle, aby budovali bratrství: Bůh ho uzná za svého syna.

Blahoslavený biskup, který se pro evangelium nebojí jít proti proudu a nasadit si "tvrdou" tvář jako Kristus na cestě do Jeruzaléma, aniž by se tak nechal zdržovat nepochopením a překážkami, protože ví, že Boží království postupuje v rozporu se světem.

 

Přeložil Petr Vacík

23. listopadu 2021, 12:42