Ilustrační foto Ilustrační foto 

Papež: Vymýtit hlad, ale též změnit spotřební chování

Vatikán/Řím. „Ambiciózní cíl“ – těmito slovy označuje papež František úmysl mezinárodního společenství, jímž je vymýcení hladu do konce našeho desetiletí, tedy do roku 2030. V poselství, které papež dnes adresoval do římského sídla Organizace Spojených národů pro výživu a zemědělství (FAO) v souvislosti s nadcházejícím Světovým dnem výživy (16.10.), hovoří o tomto cíli jako o „jedné z nejdůležitějších výzev, které stojí před dnešním lidstvem“.

Papež František se ve svém poselství zasazuje za „inovativní řešení“, které by změnilo způsob produkce a spotřeby potravin. Tato změna se jeví jako neodkladná k urychlení post-pandemické obnovy a zajištění potravinové bezpečnosti.

Papež proto naléhá na společnou akci, která by všem lidem zajistila přístup k výživě a zároveň zaručila ekologickou udržitelnost i cenovou dostupnost potravin. Každý z nás může při této přeměně potravinových systémů přispět svým přínosem na základě vlastní kultury a zkušenosti, vlastní iniciativy a schopností (Laudato si´, 14). Je totiž paradoxní, podotýká František, že na jedné straně více než tři miliardy lidí nemají přístup k dostatečné výživě a na druhé straně téměř dvě miliardy lidí trpí nadváhou či obezitou v důsledku sedavého způsobu života a špatných stravovacích návyků.

Papež proto navrhuje, aby změna životního stylu a spotřebního chování směřovala zejména do čtyř oblastí: do polí a moří, ale též na jídelní stoly a při zamezení plýtvání s potravinami. „Naše každodenní chování ovlivňuje globální a ekologickou dynamiku“, varuje František, a proto „radikální změna vyžaduje etická a udržitelná rozhodnutí jak ze strany výrobců, tak ze strany spotřebitelů, a uvědomění nejmladších generací, které mají důležitou úlohu při vymýcení hladu ve světě“. Každý z nás, dodává František, může k této ušlechtilé kauze přispět, počínaje jednoduchými každodenními gesty.

Pandemická zkušenost by nás měla přimět ke změně kurzu a investicím do takového potravinového systému, který by smysluplně a odpovědně předcházel budoucím krizím, uzavírá papež a poukazuje zejména na úlohu a cenný přínos drobných zemědělců. V boji proti hladu je nutné překonat chladnou tržní logiku, která s potravinami nakládá jako s jakýmkoli jiným zbožím, a naopak posilovat solidaritu, připomíná Svatý otec v souvislosti se sobotním Světovým dnem výživy.

(jag)

15. října 2021, 16:02