První výročí exploze v Bejrútu První výročí exploze v Bejrútu 

Podpořme „vzkříšení“ Libanonu konkrétními gesty, apeluje papež na mezinárodní společenství

V závěru generální audience papež obrátil pozornost k dnešnímu smutnému výročí, které ještě více vyostřilo politickou, hospodářskou a sociální krizi v Libanonu.

„Rok po strašlivém výbuchu v bejrútském přístavu, který způsobil smrt a zkázu, se v myšlenkách upínám k této drahé zemi a především k obětem, jejich rodinám, mnoha zraněným a těm, kteří ztratili domov a práci. Mnozí také přišli o životní iluze.

O Dni modliteb a reflexe za Libanon, který se konal 1. července, jsme společně s křesťanskými náboženskými představiteli přijali za své touhy a očekávání unaveného a zklamaného libanonského lidu a vzývali Boha, aby nám udělil světlo naděje k překonání této těžké krize. Dnes se obracím také na mezinárodní společenství a žádám ho, aby pomohlo Libanonu nastoupit cestu "vzkříšení", a to nejen slovy, ale i konkrétními gesty. Doufám, že v tomto smyslu bude prospěšná konference, která se má uskutečnit za podpory Francie a OSN.

Drazí Libanonci, velice toužím po tom, abych vás navštívil, a neochabuji v modlitbě za to, aby se Libanon opět stal poselstvím bratrství a míru pro celý Blízký východ“.

(jag)

4. srpna 2021, 15:44