1627206440112.JPG

Papež: Mladí a staří se potřebují navzájem

František ke Světovému dni prarodičů a seniorů

Po nedělní polední modlitbě papež František během svých pozdravů připomněl dnešní Světový den prarodičů a seniorů a vyzval k vzájemnému setkávání obohacování a respektu:

„Prarodiče a vnoučata, mladí a staří společně ukázali jednu z krásných tváří církve a demonstrovali spojení mezi generacemi. Vyzývám vás, abyste tento den oslavili v každé komunitě a navštívili prarodiče a starší lidi, kteří jsou nejvíce osamělí, a předali jim mé poselství inspirované Ježíšovým příslibem: "Já jsem s vámi každý den." Prosím Pána, aby nám, kteří jsme starší, tento svátek pomohl odpovědět na jeho volání v tomto životním období a ukázal společnosti hodnotu přítomnosti prarodičů a starších lidí, zvláště v této kultuře odmítání. Prarodiče potřebují mladé lidi a mladí lidé potřebují prarodiče: musí spolu mluvit, musí se setkávat! Prarodiče jsou mízou historie, která stoupá a dává sílu rostoucímu stromu. Připomíná mi to - myslím, že jsem to kdysi citoval - úryvek jednoho básníka: "Všechno, co má strom, který kvete, pochází z toho, co je ukryté v zemi". Bez dialogu mezi mladými lidmi a jejich prarodiči se dějiny neposunou kupředu, život se neposune kupředu: musíme se tím znovu zabývat, je to výzva pro naši kulturu. Babičky a dědečkové mají právo snít, když se dívají na mladé lidi, a mladí lidé mají právo na odvahu, když si berou mízu od svých prarodičů. Prosím, udělejte to: sejděte se s prarodiči a mladými lidmi a promluvte si, popovídejte si. A to udělá radost všem.“

(VNS - vac)

25. července 2021, 13:12