Videoposelství papeže Františka

Spolu s dubnovými úmysly Světového apoštolátu modlitby dnes papež zveřejnil krátké video s důrazem na ochranu základních lidských práv.

Papež v něm říká:

„Ochrana základních lidských práv vyžaduje odvahu a odhodlání.

Mám na mysli aktivní boj proti chudobě, nerovnosti, nedostatku práce, půdy a bydlení, sociálních a pracovních práv.

Myslete na to, že základní lidská práva často nejsou pro každého stejná.

Existují lidé první třídy, druhé třídy, třetí třídy a lidé, kteří jsou považováni za zbytky.

Ne. Musí být pro všechny stejné.

A na některých místech může ochrana důstojnosti lidí znamenat jít do vězení, a to i bez soudu. Nebo to může vést k očerňování.

Každá lidská bytost má právo na integrální rozvoj a toto základní právo nemůže žádná země popřít.

Modlíme se za ty, kteří riskují své životy v boji za základní práva v diktaturách, autoritářských režimech a dokonce i v demokraciích, které jsou v krizi, aby viděli, že jejich oběti a jejich práce přinášejí hojné ovoce.“


(vac)

6. dubna 2021, 12:03